08.12.2015 Yk Kararları

08-Dec-2015

Toplantı No: 58

Toplantı Tarihi: 08.12.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 831 sayılı kararı ile onaylanan ve 16.11.2015 ve 15.12.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 347 ve 23198 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanarak 04/12/2015-04/01/2016 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılan Beyoğlu İlçesi, Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri 3256, 3258, 3259, 3260 ve 3751 Ada Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın dava konusu edilmesine;
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.11.2015 tarihinde re’sen onaylanarak 16/11/2015-15/12/2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen Kadıköy İlçesi, Rıhtım Mevkiinde “Cami Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ”nin dava konusu edilmesine;
  4. 09.12.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde ilan edilen “İstanbul ili Sarıyer, ilçesi Maslak mevkiinde Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları AŞ tarafından yapılması planlanan Park Orman Tabiat Parkı Projesi ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  5. Betül BEKMAN, Hatice Kübra ŞENGÜLER ve Caner ÜNSAL tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN

                         

                                             Süleyman BALYEMEZ