06.10.2015 Yk Kararları

06-Oct-2015

Toplantı No: 50

Toplantı Tarihi: 06.10.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Kıvanç KUTLUCA, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenerek 11 Eylül 2015 tarihinde onaylan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)  Raporu’nun iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesini kapsayan yargı kararlarına uyulmayarak hali hazırda konut projesi kapsamında inşaatların devam ettiği 2 pafta, 1 ada, 20, 49 ve 50 sayılı parseller (eski 1 ada 145 parsel ve imar uygulaması sonucu 10622 ada 1 parsel) için verilmiş olan tüm inşaat ve tadilat ruhsatlarının iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi’nin 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  4. Cansev RAKİPSİZ, Ceren ÇINAR ve Didem BIÇKICI tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                 

                         

                          Gürkan AKGÜN                  Kıvanç KUTLUCA