06.05.2014 Yk Kararları

06-May-2014

Toplantı No: 9

Toplantı Tarihi: 06.05.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkkent Şubesi tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle açılan davaya, davacı kurum yanında müdahil olunmasına;
  2. İstanbul 6. İdare Mahkemesince, 26.03.2014 tarihinde alınan 2012/4412 no’lu yürütmenin durdurulması kararına istinaden Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi’ne ait (Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 ada, 20, 49 ve 50 sayılı parseller) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çerçevesinde yapılan tüm işlemlerin durdurulması hususunda gereği için ilgili kurumlara yazı yazılmasına;
  3. Oda Genel Merkezi 28. Olağan Genel Kurulu’nda alınan “Odamız personelinin çalışma ve özlük hakları ile ilgili çalışma yapmak üzere genel merkez ve şubelerden bir yönetim kurulu üyesi ve bir çalışandan oluşan bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 3 ay içinde hazırlık yapması ve sonuçlarının genel merkeze iletilmesini takiben 1 ay içerisinde yürürlüğe konulması” kararına istinaden komisyonda yer almak üzere Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Çare Olgun ÇALIŞKAN ve Şube Sekreter Yardımcımız Sezi TOPRAKÇI’nın görevlendirilmelerine;
  4. Derya APAYDIN tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

              Tayfun KAHRAMAN                                          Akif Burak ATLAR             

Kumru ÇILGIN                                                               Gürkan AKGÜN

                                                      Süleyman BALYEMEZ