28 Kasım 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

28-Nov-2017

Toplantı No: 51

Toplantı Tarihi: 28.11.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Aysun KOCA,  Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI,

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Sona eren Şubemiz Lebib-Yalkın yayınları yıllık aboneliğinin 2016 yılı için yenilenmesine;
  2. 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TMMOB İstanbul IV. Kent Sempozyumu’na yönetim kurulumuzca etkin katılım gösterilmesine ve sempozyumun duyurularının üyelerimize etkin bir biçimde yapılmasına;
  3. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde 2017/186 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 19.12.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde 2017/1345 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 14.12.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  5. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde 2016/1262 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 14.12.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  6. Büşra KALELİ, Fatma TEKİN, Semin Erdem, Ayça Çelikbilek ve Mertcan Kalcioğlu tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR

Aysun KOCA

Oktay KARGÜL