05 Aralık 2017 Yk Gündemi

05-Dec-2017
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Elif Uyar (GÜ),  Cansu Beyhan (İTÜ)
Yeni Öğrenci Üye: Kerem Can Kaya, Beste Tınazlı, Fatıma Zehra Akman, Çağla Yaşayancan, Şeyma Savaş

3. ŞUBE GÜNDEMİ  
Almanak 2017
Öğrenci Ziyaretleri
ŞPO Dayanışma Kampanyası

4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
29 Kasım – Bağdat Caddesi Çalıştayı
30 Kasım  -  ABD Başkonsolosluğu Zİyareti
1-3 Aralık – IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
8 Aralık – Zeytinburnu 3284 Ada Bilirkişi Keşfi
8 Aralık – Koşuyolu Mahallesi Hk. Toplantı
9 Aralık – GM ile ortak YK Toplantısı
9 Aralık – Üye Danışma Kurulu Toplantısı
14 Aralık - Bayrampaşa Cezaevi Davası Bilirkişi Keşif
16-17 Aralık – Netcad Eğitimi
16-17-23-24  Aralık – Temel Bilirkişilik Eğitimi Hakkında
26 Aralık – Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri


6. PLANLAR 
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, Osman Paşa Çiftliği Mevkii, 859 Ada, 128, 129, 130 ve 131 Parseller ile Park ve Yol Alanına İlişkin Hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (CSB 29.11)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Sivriada (Adalar, Heybeliada Mh. 97 ada 1 parsel)  Kıyı alanlarını da kapsayan KANİP ve KAUİP 

8. YARGI KARARLARI 

9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Kent Mücadele Haritalama Çalışması
ArcGIS Eğitimi 
TMMOB Eğitim Sempozyumu