05.01.2015 Yk Kararları

05-Jan-2016

Toplantı No: 61

Toplantı Tarihi: 05.01.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kıvanç KUTLUCA, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 2016/066 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 13.01.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 06.06.2014-07.07.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılan Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme  Mahallesi 774 Ada 61 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  3. 19 Ocak tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek İmar Uygulaması Sempozyumu’na Odamızı temsilen yönetim kurulu başkanımız Tayfun KAHRAMAN’IN katılmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

                          Akif Burak ATLAR                       Kıvanç KUTLUCA