04 Temmuz 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

04-Jul-2017

Toplantı No: 42

Toplantı Tarihi: 04.07.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA,  Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemiz tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Şubemiz yetki alanında bulunan onay kurumlarınca onaylanarak yürürlüğe girdiği tespit edilen imar planı ve imar planı değişikliklerine ait plan müellifine ilişkin bilgilerin Şubemiz yetki alanında bulunan onay kurumlarından yazı ile talep edilmesine;
  2. Odamız tarafından iki yılda bir düzenlenen Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’na dair takvim ve yarışma şartnamesinin meslek alanımızla örtüşen uygulamalar üreten merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektör kuruluşlarına, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına posta yolu ile duyurulmasına;
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi Hilal TÜRKOĞLU tarafından yapılan başvurunun kabul edilerek 24.07.2017 – 18.08.2017 (20 iş günü) tarihleri arasında Şubemizde stajyer olarak görevlendirilmelerine;
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2017 tarihli ve 120 sayılı karar ile onaylanarak 21.06.2017-20.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  5. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi Başkanlığı’nda 2017/111 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  6. 2016 İstanbul Kent Almanağı’nın 1000 adet basılmasına ve baskı hizmet alımı için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  7. Serim DİNÇ, Seyhan DİREN, Nazlı YILMAZ, Pınar GÖKÇE ve Delfin GÜNAY tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR

Aysun KOCA

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ