04.08.2015 Yk Kararları

04-Aug-2015

Toplantı No: 46

Toplantı Tarihi: 04.08.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Kıvanç KUTLUCA, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 13.05.2015 tarihinde onaylanarak 28.07.2015 - 25.08.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerin tamamı ile 1331 parsellerin bir kısmı ve 0/Park parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış Mevkii, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı’nın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından açılan ve Danıştay 6. Dairesi’nde 2015/4305 Esas Numaralı Dosya ile görülmekte davaya davacı yanında müdahil olunmasına;
  3. Şubemiz Ofis kira bedelinin 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle 3500 TL olarak belirlenmesine;
  4. 15 Ağustos 2015 tarihinde Mudanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “"Dikkat, Deprem İçin Saat Çalışıyor" başlıklı panele Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Tayfun KAHRAMAN’ın katılmalarına;
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 164 sayılı kararı ile kabul edilen Tuzla-Pendik İlçe Sınırı Tepeören Mevkiinde Yapılması Planlanan Sokak Hayvanları Barınağına Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresinde itiraz edilmesine;
  6. Dila Damla ÖNER, Betül AKAY ve Müjdat KAYA tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Süleyman BALYEMEZ          Kıvanç KUTLUCA