04.03.2014 Yk Kararları

04-Mar-2014

Toplantı No: 2

Toplantı Tarihi: 04.03.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. XIII. Dönem Şubemiz Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Oda Genel Kurulu’nda sunulacak önergelere ilişkin oluşturulan Meslek Alanında Gelişme Komisyonu’nda Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Mehmet Murat ÇALIK ve Ayşe YIKICI’nın görev almalarına;
  2. Bütçe Komisyonu’nda Tuba İNAL ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Ayşe YIKICI, Nuray ÇOLAK ve Kumru ÇILGIN’IN görev almalarına;
  3. Oda Çalışanları Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyonu’nda Akif Burak ATLAR, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Aysun KOCA, Gürkan AKGÜN, Ayşe YIKICI ve Ceyda Sungur’un görev almalarına;
  4. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nda Şubemizi temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gürkan AKGÜN, Aysun KOCA ve Çare Olgun ÇALIŞKAN’ın görevlendirilmelerine;
  5. TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu’nda Şubemizi temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kumru ÇILGIN’ın görevlendirilmelerine;
  6. TMMOB Kadın Komisyonu’nda Şubemizi temsil etmek üzere Üyemiz Sibel YÜKSEL’in görevlendirilmelerine;
  7. TMMOB Öğrenci Komisyonu’nda Şubemizi temsil etmek üzere öğrenci üyelerimiz Tuğba OĞUZ, Eda MUTLUAY ve İsmail ER’in görevlendirilmelerine;
  8. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde 2013/759 Esas Numaralı Dosya ile ilgili 11.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  9. Şubemiz Yayın Kurulu toplantısının 11 Mart Salı günü saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;

10.  Hatice KORKULU ve Öznur Gizem UZUNER tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                                      Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                                           Süleyman BALYEMEZ