03 Ocak 2017 YK Gündemi

03-Jan-2017

1. ŞUBE GÜNDEMİ

 • Almanak 2016
 • Kabataş

 

2. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER

 • 29 Aralık Mecidiyeköy BHA Bilirkişi Keşfi
 • 02 Ocak İKK Toplantısı

 

3. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER

 • 03 Ocak Mülteci Raporu Toplantısı
 • 04 Ocak Beykoz Dereseki Bilirkişi Keşfi
 • 04 Ocak Askeri Alanlar hakkında Basın Açıklaması
 • 05 Ocak İKK Gayrimenkul Değerleme Hk Toplantı
 • 11 Ocak Zekeriyaköy Bilirkişi Keşfi
 • 11 Ocak İstanbul Finans Merkezi Bilirkişi Keşfi

 

4. PLANLAR

 • Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 626 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği (ÇŞB 29.12 – 27.01)
 • Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan “Riskli Alan” a Yönelik Hazırlanan NİP ve UİP Değişikliği (ÇŞB 30.12 – 28.01)

 

5. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

 • Meslek İçi Eğitimler
 • Satranç Turnuvası