03 Nisan 2018 Yk Gündemi

03-Apr-2018
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 

3. ŞUBE GÜNDEMİ   
İstanbul Buluşmaları
Şube Çalışma Komisyonu
Müze ve Toplum İlişkisi Üzerine başlıklı söyleşi
Pelin Pınar Giritlioğlu’na gelen evrak hakkında
Yapı Fuarı


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
28 Mart – İKK Kanal İstanbul Basın Toplantısı
31 Mart – 1 Nisan – TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu Etkinliği
02 Nisan – TMMOB İstanbul İKK Toplantısı 


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
04 Nisan – Öğrenci Komisyonu Toplantısı
05 Nisan – Fatih Ormanı Toplantısı
7-8-14-15 Nisan – Temel Bilirkişilik Eğitimi
10-11-12 Nisan – 4. Çevre ve Ekoloji Çalıştayı
21 Nisan – Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Toplantısı


6. PLANLAR 
Kartal İlçesi Soğanlık Mevkii 8363 Ada 1 Parsel, 8364 Ada 1, 2 Parseller, 5688 Ada, 7,8,9 Parsellerin Bir Kısmı, Kadastral Boşluğa İlişkin UİP Değişikliği (İBB 30.03 – 30.04)
İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi,  İstanbul Yeni Havalimanı Akaryakıt İkmal Limanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 28.03 – 28.04)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Başakşehir İlçesi, Başakşehir 1. Kısım Mah. Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyon Kitapçığı
Gayrimenkul Değerleme Kitapçığı – Konut Değerleme