03 Mayıs 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

03-May-2016

Toplantı No: 7

Toplantı Tarihi: 03.05.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Filiz OĞUZ, Evrim YILMAZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

 

 

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. 10 – 14 Mayıs 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde (Beylikdüzü) düzenlenen 39. Uluslararası Yapı 2016 İstanbul Fuarı’nda açılacak Şubemiz standında iki öğrenci üyemizin görevlendirilmelerine; mesaileri karşılığında ise öğrenci başına günlük 65.00 TL ödeme yapılması ve günlük 10 TL yemek masraflarının karşılanması için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 21.12.2015 tarihinde onaylanan ve 22.04.2016 tarihinde askıya çıkarılan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/1656 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 09.05.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. Şubemiz XIV. Çalışma Dönemi 1. Üye Danışma Kurulu Toplantısı’nın Yaklaşan TMMOB Olağan Genel Kurulu süreci ve Şubemiz yeni çalışma dönemi programının değerlendirilmesi gündemiyle 24 Mayıs 2016 Salı akşamı saat 18.00`da Şubemizde gerçekleştirilmesine;

 

karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun KAHRAMAN             

Tuba İnal ÇEKİÇ                      

Akif Burak ATLAR    

Kumru ÇILGIN                 

Süleyman BALYEMEZ                                

Oktay KARGÜL