03.11.2015 Yk Kararları

11-Nov-2015

Toplantı No: 53

Toplantı Tarihi: 03.11.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemiz XIV. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde çoğunluklu, 20-21 Şubat tarihlerinde çoğunluksuz olarak toplanmasına;
  2. Şubemiz XIV. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin tarihlerin ve gündemin Genel Kurul Delegelerine yazı ile tebliğ edilmesine;
  3. Şubemiz XIV. Dönem Olağan Genel Kurul duyurusunun 13 Şubat 2016 tarihinde ulusal günlük bir gazetede, Şubemiz web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında ilan edilmesine;
  4. Şubemiz XIV. Dönem Olağan Genel Kurulu’na ilişkin tarihlerin ve gündemin üyelerimize duyurulması ve katılımlarının sağlanması talebiyle Şubemiz yetki alanında bulunan kurumlara yazı yazılmasına;
  5. Seçil Günsel CAYAK tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                          Süleyman BALYEMEZ