03.06.2014 Yk Kararları

03-Jun-2014

Toplantı No: 12

Toplantı Tarihi: 03.06.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Odamız yayınlarından oluşan bir kitap setinin İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na posta ile gönderilmesine;
  2. İstanbul Buluşmaları 2014 Hazırlık toplantısının 25.06.2014 tarihinde saat 15.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  3. Şubemiz yetki alanında bulunan Şehir Plancıları odası Tekirdağ temsilciliği seçiminin 17.06.2014 tarihinde, Kocaeli ve Sakarya temsilcilikleri seçimlerinin 27.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmesine;
  4. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu Bildiri Özetleri çağrı metninin 10.06.2014 tarihinde etkin olarak duyurulmasına;
  5. İstanbul İli, Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde, Validebağ Korusu’nun yer aldığı 1313 ada 15 parsele ait mer-i imar planları, mer-i planların onama tarihleri ve yapı ruhsatına ilişkin bilgiler ile düzenlenmiş diğer bilgi, belge ve alınan kararların birer örneğinin ilgili kurumlardan yazı ile talep edilmesine;
  6. Büyük Projeler Komisyonu toplantısının 10.06.2014 tarihinde saat 18.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  7. Ege ÖZER ve Zeynep SÜMEN tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

             

Akif Burak ATLAR                                        Gürkan AKGÜN

                         

                                             Süleyman BALYEMEZ