02.02.2016 Yk Kararları

02-Feb-2016

Toplantı No: 64

Toplantı Tarihi: 02.02.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulundan Şubemize Yapılan Bildirim uyarınca Şubemizin XIV Olağan Genel Kurul Delege Listelerinin 06-07-08 Şubat tarihlerinde mesai saatlerinde Şubemizde askıya çıkarılmasına ve askı tarihlerinin üyelerimize duyurulmasına;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararı ile kabul edilen “Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Teklifi"ne ilişkin Meclis Kararının dava konusu edilmesine;
  3. 21.01.2016-19.02.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılan Sarıyer İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, -1- paftalık 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -5- paftalık 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nın dava konusu edilmesine;
  4. Odamız 28. Olağan Genel Kurulu`nda alınan "her yönetim döneminde, yönetim kurulu üyelerinin ve oda çalışanlarının en az bir kez ‘toplumsal cinsiyet` semineri alması zorunludur" kararı gereğince, 09.02.2016 Salı günü saat 17:00‘da Şubemizde "Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri" düzenlenmesine;
  5. 04 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Yedikule Bostancılar Derneği tarafından düzenlenen çalışma grubu toplantısına Odamızı temsilen  yönetim kurulu üyemiz Oktay KARGÜL’ün katılmalarına;
  6. 2014/2311 esas numaralı davamızda İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasına;
  7. Gözde Nur YILMAZ, Erdi KAYA, Aziz Murat DİNÇER, Hatice Hale BAYSAN, Büşra Nur BABAL, Elif BAYRAKTAR ve Osman HAN tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

                 Akif Burak ATLAR              Gürkan AKGÜN                  Süleyman BALYEMEZ