01 Mart 2016 Yk Toplantı Kararı

01-Mar-2016
Toplantı No: 01
Toplantı Tarihi: 01.03.2016
Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN
Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA,  Oktay KARGÜL, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ


1. 20.02.2016 - 21.02.2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi XIV. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucu; Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 24.02.2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile kesinleşen Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı olması nedeniyle Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre görev dağılımının yapılan seçim sonucu aşağıdaki gibi oluşmasına;
Başkan: Tayfun KAHRAMAN
II. Başkan: Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ
Sekreter: Akif Burak ATLAR
Sayman: Kumru ÇILGIN
Üye: Süleyman BALYEMEZ
Üye: Aysun KOCA
Üye: Oktay KARGÜL
2. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına her türlü banka hesabı açmaya, kapamaya, çek tahsil etmeye, tüm resmi kurumlarda ilişkileri yürütmeye ve işlemleri takip etmeye, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak dava açmaya, açılmış olan davalara müdahil olmaya, açılmış ya da açılacak olan davalarda vekil tayin etmeye; Başkan Tayfun KAHRAMAN, II. Başkan Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ, Sekreter Akif Burak ATLAR ve Sayman Kumru ÇILGIN’ın en az ikisinin imzası olmak üzere yetkili olarak görevlendirilmelerine;
3. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Salı günleri 18.30’da başlamak üzere yapılmasına;
4. Yönetim kurulumuz görev dağılımı hakkında bir açıklama yapılarak, üyelerimizin, örgütlülüğümüzün, basının ve kamuoyunun bilgilendirilmelerine;
5. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde 2014/2340 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 10.03.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
6. Gizem KONAK, Ayşe Nur CANBOLAT, Yağmur AHISKALI, Hazal DİNÇ, ve Muhammed Ali SEKİ tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;


karar verildi.
Tayfun KAHRAMAN Tuba İnal ÇEKİÇ 
Akif Burak ATLAR Kumru ÇILGIN  Süleyman BALYEMEZ
Aysun KOCA Oktay KARGÜL