01 Ağustos 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

01-Aug-2017

Toplantı No: 43

Toplantı Tarihi: 01.08.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İNAL ÇEKİÇ (e-konferans ile), Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18.04.2017 tarihinde onaylanarak 22.05.2017 – 20.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, 4 pafta 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 sayılı parseller ve 4 pafta, 134 ada, 10 parsele ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde 21.07.2017- 19.08.2017 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Manastır Mevkii, 1009 parsel, 1010, 1022, 3059, 3234 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 2231 sayılı kararı ile onaylanarak 15.07.2017-15.08.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Ataşehir İlçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresinde itiraz edilmesine;
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.04.2107 tarih ve 599 sayılı kararı ile onaylanarak 05.07.2017-03.08.2017 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan Tuzla Yedievler Bölgesi 136 ada 12 parsele (eski 918 parselin bir kısmı) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresinde itiraz edilmesine;
  5. 06.08.2017 tarihinde Adalar Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşecek olan Adalar İlçesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları toplantısına Odamızı temsilen Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  6. Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 355 ve 356 sayılı parseller üzerinde bulunan doğal sit niteliğindeki orman arazisini özel eğitim tesisine çeviren imar planlarının iptali istemiyle açtığımız davada İstanbul 7. İdare Mahkemesi`nin 30.10.2017 tarih ve 2017/2054 sayılı iptal kararının basın açıklamasıyla duyurulmasına;
  7. Simay GÜNDOĞDU, Seher KARAMAHMUT ve Efsun TOĞRUL tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile)

Akif Burak ATLAR

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL