01.12.2015 Yk Kararları

01-Dec-2015

Toplantı No: 57

Toplantı Tarihi: 01.12.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.11.2015 tarihinde onaylanarak 19.11.2015-18.12.2015 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi,  Riskli Alanlara Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nun iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. Türkiye`de yaygın olmayan kök hücre bağışı hakkında duyarlılık oluşturulması hedeflenen ve yürütücüleri arasında üyelerimizin de yer aldığı "Sadece 2 Dakika, Sadece 20 ml." adlı kampanyanın üyelerimize duyurulmasına;
  3. 2 Aralık 2015 tarihinde Maltepe Belediyesi’nde gerçekleşecek olan Gülsuyu Gülensu plan toplantısına yönetim kurulu üyelerimiz Tuba İnal Çekiç ve Erhan Kurtarır’ın katılmalarına;
  4. Odamız tarafından açılan dava sonucu İstanbul 5. İdare Mahkemesi`nin 07.10.2015 tarih ve 2015/1912 sayılı kararıyla iptal edilen imar planları hakkında bir basın açıklaması yapılmasına;
  5. Odamız tarafından açılan dava sonucu iptal edilen İstanbul 9. İdare Mahkemesi`nin 08.07.2015 ve 2015/1475 sayılı kararıyla iptal edilen planları hakkında bir basın açıklaması yapılmasına;
  6. Gülay SEVEN tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN