01.09.2015 Yk Kararları

01-Sep-2015

Toplantı No: 48

Toplantı Tarihi: 01.09.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kıvanç KUTLUCA, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul III Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma  Bölge Komisyonu’nun 02.09.2015 tarih ve 03TVK-90 no.lu Toplantı gündeminin 4. maddesinde yer alan “İstanbul, Sarıyer 296 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ilişkin alınan kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  2. Büyükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi kıyı kesiminde 516 no.lu adada yer alan ve Albatros Parkı olarak bilinen bölgeye ilişkin yürürlükteki imar planlarının, fonksiyon ve yapılaşma koşullarına ilişkin belgelerin ve alınan kararların birer örneğinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  3. Efnan HABERAL, Tuğba YANIK, Esin ÇEVİK, Fatmanur KİBAR, Meltem MUZ, Özlem ADIYAMAN ve Ruken Hazal DİLLİ tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

                          Akif Burak ATLAR                        Kıvanç KUTLUCA