01.07.2014 Yk Kararları

01-Jul-2014

Toplantı No: 14

Toplantı Tarihi: 01.07.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Ahmet Kıvanç KUTLUCA Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul İli, Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 pafta 557 parsele ait mer-i imar planları, mer-i planların onama tarihleri ve yapı ruhsatına ilişkin bilgiler ile diğer bilgi, belge ve alınan kararların birer örneğinin Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  2. Beşiktaş Kent Konseyi’nin 03.07.2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2014-2015 I. Dönem Seçimli Kadın Meclisi I. Olağan Genel Kurul toplantısında Şubemizi temsil etmek üzere öğrenci üyemiz Tuba OĞUZ’un katılmalarına;
  3. Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Stratejik Plan Çalıştayı’na Şubemizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Oktay KARGÜL’ün katılmalarına;

karar verildi.

              Tayfun KAHRAMAN                                 Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                Gürkan AKGÜN        Ahmet Kıvanç KUTLUCA