01.04.2014 Yk Kararları

04-Apr-2014

Toplantı No: 5

Toplantı Tarihi: 01.04.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi 13/1 pafta, 41 ada, 55 parselde yapılan 27.01.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarına ilişkin devam eden davamızda Danıştay Altıncı Daire’nin verdiği 26.03.2014 ve 2012/4412 sayılı yürütmenin durdurulması kararının üyelerimize, basına ve kamuoyuna duyurulmasına;
  3. Planlama öğrencisi Ayşegül KUTLU tarafından 31.03.2014 tarih ve 499 gelen evrak sayılı yazı ile yapılan staj başvurusunun kabulüne;
  4. İstanbul Buluşmaları 2014 Düzenleme Kurulunda Şubemizi temsilen yer almak üzere Gürkan AKGÜN, Akif Burak ATLAR, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Kumru ÇILGIN, Tayfun KAHRAMAN ve Erhan KURTARIR’ın görevlendirilmelerine;
  5. Dünya Şehircilik Günü 38. Kolukyumu Yürütme Kurulu’nda Şubemizi temsilen yer almak üzere Akif Burak ATLAR, Tuba İnal ÇEKİÇ, Kumru ÇILGIN, Nuray ÇOLAK, Tayfun KAHRAMAN, Oktay KARGÜL, Erhan KURTARIR, Ece Özden PAK, Ceyda SUNGUR, Sezi TOPRAKÇI ve Ayşe YIKICI’nın görevlendirilmelerine;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                                                Kumru ÇILGIN             

                         

                                             Süleyman BALYEMEZ