Ulaşım

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
U -1 İstanbul Kent İçi Ulaşımına Genel Bir Bakış Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri -Panel Kitabı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
U -2 İstanbul Ulaşımı ve Boğaz Geçişleri -Panel TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
U -3 İstanbul Üçüncü Boğaz Geçişi Atölye Çalışması TMMOB İnşaat Odası İstanbul Şubesi
U -4 İstanbul Ulaşımında Denizden Yararlanma Kaptan Necmettin Akten
U -5 İstanbul 1. Kentiçi Ulaşım Şurası Sonuç Raporu İstanbul 1. Kentiçi Ulaşım Şurası
U -6 Trafik Dergisi -Panel -Ankara Kentiçi Ulaşımının Dünü, Bugünü, Yarını Gazi üniversitesi, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı
U -7 2. Toplu Taşım Kongresi Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü
U -8 1. Toplu Taşım Kongresi Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü
U -9 2. Uluslar arası Ulaşım Sempozyumu -Bildiriler İhsan Gök, Raif Yetim
U -10 4. Ulaştırma kongresi -Tartışmalar TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
U -11 Dolmuşun Öyküsü İlhan Tekeli, Tarık Okyay
U -12 Ölçü Dergisi -Ulaşım Krizde! TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu
U -13 Türkiye'de Trafik Güvenliği Sorunu TÜSİAD
U -14 Özürlü ve Trafik İBB Ulaşım Daire Başkanşlığı Trafik Müdürlüğü
U -15 A Handbook On URBAN TRAFFIC PLANNING -KENTSEL TRAFİK PLANLAMASI El Kitabı Feyyaz Erpi
U -16 Kent ve Yol Çoşkun Günal
U- 17 Kızılay'da Yayalar ve Yaya Ulaşımı: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası Ankara Şubeleri
U-18 Die Hansestadt Rctock im Europa der Zukunft İnternational Planer-und Architekten Workshop
U -19 Sustainable Transport ITDP
U-20 İstanbul 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi Bildiriler Kitabı
U-21 İstanbul Ulaşım Ana Planı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü & Almec Corporation Nippon Koei., Ltd.
U-22 Sustainable Transport İTDP İnstitute for Transporttation &Develpment Policy
U-23 Sustainable Transport İTDP İnstitute for Transporttation &Develpment Policy
U-24 İstabvizyon-Bus World 2010 İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği
U-25 Marmaray-Bosphorus, Railroad, Tube, Tunnel and Gebze- Halkalı Surface Metro System T.C. Republic of Turkey Ministry of Transportation
U-26 Otobüs Yollarında Trafik Güvenliği EMBARQ
U-27 9.Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
U-28 İstanbul Kentiçi Ulaşımında Servis Taşımacılığı Yurtiçi Sektöre Etütler ve Araştırmalar
U-29 İstanbul ve Büyük Ulaşım Projeleri Çare Olgun Çalışkan
U-30 Transit 2010 Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler - İ.B.B.
U-31 Transit 2010 Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi Sempozyum Bildiriler - İ.B.B.
U-32 Toplu Ulaşımda Görgü ve Nezaket Kuralları İ.E.T.T.- İ.B.B.
U-33 Ankara'da Uygulanan Ulaşım Politikaları ve Kente Etkileri TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
U-34 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri 1990  TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
U-35 Ankara'da Motorlu Taşıtlar Nedeniyle Oluşan Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Toplutaşım'ın Önemi Özkan Cengiz
U-36 Kentsel Ulaşım Tülay Kılınçaslan
U-37 Kentlerde Yeşil Ulaşım Heınrıch Böll Stıftung Derneği Türkiye Temsilciliği


Kütüphaneye geri dön