Planlama Eğitimi

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
PE -1 Şehircilik -Planlama Eğitimi -Türkiye'de 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Yıldız Üniversitesi -Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlam Bölümü
PE -2 2. Planlama Kongresi -Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek Sorunlar -Beklentiler -İlkeler Y.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, TMMOB Şehir Plancılar Odası
PE -3 Planlama Eğitimini Geliştirme Seminerleri -1 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PE -4 Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu -Bildiriler Kitabı Makina Mühemdisler Odası
PE -5 TMMOB ve Mühendislik Eğitimi TMMOB Şehir Plancılar Odası
PE -6 18.Dünya Şehircilik Kolokyumu '' Şehircilik Mesleği İle İlgili Görevler, Yetkiler, Nitelikler '' Kolokyum Sunuş ve Sonuç Bildirileri Prof. Dr. Mehmet Çubuk
PE - 7 Bilim ve Araştırma - Bilim ve Düşünmek, Bilimsel Araştırma Tekniği Yazım ve Yayın Tekniği Prof. Dr. Abdülkadir KALIPSIZ
PE -8 Ereğli - Ağır sanayiden Önce Bir sahil Kasabası Mübeccel Kuray
PE -9 1. Planlama Kongresi - Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları TMMOB Şehir Plancılar Odası
PE -10 Tilburg modern Industrial city
PE -11 AB Uyum Programları Kapsamında Plot bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi Prof. Dr. Alper Ünlü
PE -12 A System Vew Of Planning George Chadwick
PE -13 Kentsel Mekan Biçimlenmesinde Yapı-İmar Düzenleri Tipolojisi Toprak Kullanma İlişkileri Prof.Dr. Emre Aysu
PE -14 Eğitim Komisyonu Raporu
PE -15 TUPOB İş Birliği Protokolu
PE -16 TUPOB 1. Koordinasyon Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Buluşması Ögr. Gör.Dr. Sırma Turgut, Arş. Gör. Dr. Nilgün Erkan, Arş. Gör. Erhan Kurtarır
PE -17 Türküye'de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu " Sürdürülebilir Turizm ve Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım" Prof. Dr. Mehmet Çubuk
PE -18 Türküye'de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu " Sürdürülebilir Turizm ve Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım" Çerçevesinde " Almanyanın Geleceği Semineri" Genelde ve Almanya Özelinde Sonuçlar, Öneriler, Tavsiyeler Prof. Dr. Mehmet Çubuk
PE - 19 Mimarlık ve Eğitim Kurultayı- 2 Mimarın Formasyonu Nedir, Ne Olmalıdır ? TMMOB Mimarlar Odası
PE - 20 Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - 2 Hazırlık Panelleri ve Forumları TMMOB Mimarlar Odası
PE - 21 Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Tmmob Adını Düzenleyen Makine Mühendisleri Odası
PE - 22 AB - GATS Mühendislik Alanına Etkileri Bildiriler Kitabı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
PE - 23 Kamulaştırma Bilirkişiliği Meslek İçi Eğitim Ders Notlari TMMOB Şehir Plancılar Odası
PE - 24 II. Planlama Kongresi Panlama Eğitimini Yeniden Düşünmek TMMOB Şehir Plancılar Odası, Y.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PE - 25 Türkiye Planlama Okulları Birliği 2. Koordinasyon Toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Buluşması TUPOB
PE - 26 Türkiye Planlama Okulları Birliği 3 Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması TUPOB
PE - 27 TUPOB Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Komisyonu Raporu TUPOB
PE - 28  Türkiye' de Şehir ve Bülge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon TUPOB
PE - 29 New Approaches in Urban and Regional Planing İTU Urban and Environmental Planing and Research Center &İTU Faculty of Architecture Urban and Regional Planing Department
PE - 30 Focus on Humankind a New Agenda for Sustainable Development
PE - 31 Netcad 6 GIS Kullanım Klavuzu Netcad
PE - 32 Sustainable Urban and Regional Infrastructure Developent Tan YİĞİTCALAR
PE - 33 1. Milli Fiziki Plan Semineri TMMOB Mimarlar Odası
PE - 34 İdari Sınırların Planlama Poltikalarına Etkileri ve İstanbul Metropoliten Alanında Değişen İlçe Sınırları TMMOB Şehir Plancıları Odası
PE - 35 Planlama Meslek Alanı Geçmişten Geleceğe TMMOB Şehir Plancıları Odası
PE - 36 Planlama Eğitiminde 25. yıl Şehir ve Bölge Planlaması Eğitim Seminerleri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
PE - 37 Açıklamalı Teknik Resim Süleyman Yıldız
PE - 38 Şehir ve Bölge Planlaması Öğrencileri İçin Uygulamalı İstatistik Prof. Dr. Gündüz Atalık
PE-39 TKB Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik
PE-40 Şehircilikte Reform-Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu TMMOB Şehir Plancıları Odası


Kütüphaneye geri dön