Konut

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
K -1 Toplu Konutlarda Nitelik Sorunu -Cilt 1-2 -Konut Araştırmaları Dizisi: 4 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -2 Nasıl Bir Konut Kooperatifçiliği? -Konut Araştırmaları Dizisi: 5 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -3 Konutlarda Maliyet Tahmini İçin Bir Model -Konut Araştımaları Dizisi: 6 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -4 Tarihi Konut Stokunun Sağlıklaştırılması İçin Bir Finansman Ve Örgütlenme Modeli -Konut Araştırmaları Dizisi: 7 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -5 Tarihi Konut -Yapı İlişkileri: Ulucanlar Örneği -Konut Araştırmaları: 12 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -6 Toplu Konut Alanlarında Örgütlenme Ve İşletme -Konut araştırmaları Dizisi: 13 Dr. Özcan Altaban
K -7 İnsan, Evi Ve Çevresi Ankara'da Bir Toplu Konut Araştırması -Konut Araştırmaları Dizisi: 15 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -8 1984 Sonrasında Konut Kooperatifçiliği -Konut Araştırmaları Dizisi: 16 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -9 Türkiye'de Kıyı Yerleşmelerinde Tatil Konutları -Konut Araştırmaları: 17 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
K -10 Kentleşme ve Konut Politikası Prof. Dr. Ruşen Keleş
K -11 Konut Politikaları Ve Finansmanı -Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı Raporlar Dizisi 3 UILA EMME
K - 12 Konut Politikaları Aktörler Roller Ve Değişim -Panel İBB
K -13 Demokratikleşme Sürecinde Konut Politikaları ( Tutanak ) -Panel Targan Sönmez
K -14 Türkiye'de Konut Politikaları Ve Beklentiler ( Tutanak ) -Konut Birlik Danışma Kurulu Toplantısı Oğuz Soydan ve Diğer Konuşmacılar
K -15 Konut' 82 -1982 Yılında Konut Sektörü Dünyada, Türkiye'de Kentleşme, Konut sorunu ve Toplu Konut İstatistikleri Konut Kaynakçası ESDA A.Ş.
K -16 Konut Kurultayı (22-23-24 Mayıs 2002) TMMOB Şehir Plancılar Odası
K -17 New Settlement Projects With Special Emphasis On Turkey Erol Sayın
K -18 Housing Enabling Markets To Work With Technical Supplements The World Bank
K -19 Alman Konut Sistemi ve Konut Siyasalları Prof. Dr. Helmut W. Jenkis
K -20 Twelve Years Of Innovative Solutions... -Housing Development Adminstration Of Turkey Republic Of Turkey Prime Ministry Housing Development Adminstration
K -21 Kent Kooperatifçilkiği Sekizinci Teknik Kongresi -Nüfus ve Kentleşme Türkiye Kent Kooperatifliği Merkez Birliği
K -22 Kooperatiflerde Dağılma, Tasfiye, Bireyselleşme ve Vergi Bağışıklıkları Türkiye Kent Kooperatifliği Merkez Birliği
K -23 Konut Kooperatifçiliği Duran Taraklı
K -24 Toplu Konut Uygulama Yönetmeliği T.C. Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
K -25 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Tüzüğü, Uygılama Yönetmeliği Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği
K -26 Türkiye'de Son 10 Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu Yıldız Üniversitesi
K -27 Kent Kooperatifçiliği ve Yaşam Çevresi -1995 İlkbahar Semineri Türkiye Kent Kooperatifliği Merkez Birliği
K -28 1985 Çalışma Raporu 1985 Denetleme Kurulu Raporu 1986 Programı ve Bütçesi 7. Olağan Genel Kurul
K -29 Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri MerkezBirliği 11. Yılında Türk Konut
K -30 Türk Kooperatifçiliğinin Dünü Bugünü Yarını -Konutbirlik Danışma Kurulu Kamuoyuna Açık Toplantısı Konutbirlik Danışma Kurulu
K -31 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Çalışma Raporu Konutbirlik
K -32 Yeni İskan Üniteleri Hande Çağlar
K -33 Arazi Toplulaştırılması Ve Taşınmazların Değerlendirilmesi ( İncelemeler, Konferanslar ) Prof. Dr. Nazmi Yıldız, Prrof. Dr. Erich Weiss, Y. Doç. Dr. N. Enver Ülger
K -34 Almaşık Yeniden Üretim Süreçleri İçin Konut Alanları Mehmet Y. Adam
K -35 Batıkent -New Settlement Project Union Of Housing Cooperatives In Batıkent
K -36 Introduction Of Istanbul Housing Estate Settlements ( Satalite -City ) Projects Land Usage Values Yıldız Technical Universty Of Architecture Deparment Of City And Region Planing
K -37 Plan ve Yapı Bakımından Gültepe, Kuştepe, Harmantepe, Çağlayan ve Zeytinburnu Gecekondularının İncelenmesi Necati Şen
K - 38 İmar Planlarının Uygulaması, Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, Arsa ve Konut Konrad Adenauer Vakfı
K -39 Squatter Settlements A Bibliogrphy Tansi Şenyapılı
K -40 Destruction By Design Housing Rights Violations In Tibet Scott Leckie
K -41 A Social Hıstory Of Housing 1815 -1970 John Burnett
K -42 Yapı Elemanları Rıfat Çelebi
K - 43 Bina Denetimleri (Panel) İnşaat Mühen disleri Odası İstanbul Şubesi
K - 44 Yapı Denetimi Konrad Adenauer Vakfı
K -45 Batıkent ' te Evimiz Var SBF _BYYO Çalışanları Yapı Kooperatifi Öyküsü Malik Şat, Nevzat Dağlı, İdris Yılmaz
K - 46 Batıkent Yapılabilirlik Çalışması 1 -Batıkent Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi Ön Çalışması 1-4 KENT -KOOP
K -47 İstanbul ve Çevesindeki Yeni Toplu Konut Yerleşmelerinin ( Uydu Kentlerin ) Tanıtımı Arazi Kullanım Değerleri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
K -48 Eski Anadolu Mimarlığı Rudolf Naumann
K - 49 2010 yılının İstanbuluna Doğru Kent Zirvesi 1 İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı
K - 50 Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB)
K - 51 Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu  Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
K - 52 Gecekondu ve Kentsel Yenileme Erdoğan BAYRAKTAR
K - 53 Dar Gelirli Kesime Altyapısı Hazır Arsa Sunumu TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
K - 54 Konut Sektör Raporu Sosyal Planlama Başkanlğı Planlama Dairesi
K - 55 1980 Sonrası Ruhsatsız Konut Yapımı Prof. Dr. Tansı ŞENYAPILI
K - 56 Konut Tipolojileri
K - 57 Housing in Korea  Ministry of Construction Transportation Republic of Korea
K - 58 Konutbirlik Habitat II Özel
K - 59 Kentin Çeperleri  Mimar.ist
K - 60 Konut Kurultayı  TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Planlama Mühendis ve Mimarlar Odası
K - 61 Kingdn of Saudi Arabia Housing & Human Settlements in the Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Municipal and Rural Affairs, Ministry of Public Works and Housig, Central Department of Statistics
K - 62 Geleceğin Türkiye'sini Kuruyoruz  TOKİ
K - 63 Türkiye'nin Geleceğini İnşa Ediyoruz TOKİ, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurulu
K - 64 Beyond Shelter Building Communities of Opportunity  The United States Report For Habitat II
K - 65 Konut Egemimarlık Mimarlar Odası İzmir Odası
K - 66 Mimarlık İçmimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi TASARIM
K - 67 13 Büyük Şehirde Gecekondu İmar ve İskan Bakanlığ Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi
K - 68 Konut Kurultayı (16-17-18 Nisan 1982) TMMOB İnşaat Mühendisleri odası
K - 69 Konut Kurultayı (16-20 Aralık 1974) TMMOB
K - 70 2. Konut Kurultayı (Bildiriler) Konutbirlik - Marmara Bölgesi Yapı Kooperatifleri Birliği
K - 71 Konut Kooperatiflerinin Denetlenmesinde Almanya Örneği Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği
K - 72 Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme Türkiye Ekonomik ve Tarihsel Tarih Vakfı
K - 73 Konut Hakkının Ulusal ve Uluslararası Hukuki Değerlendirmesi İstanbul Barosu Yayınları
K - 74 Toplu Konut Sorunları ve Siyasası XIII.İskan ve Şehircilik Konferansları
K - 75 Toplu Konut Standartları:  Mekan, Fiziksel Çevre, Bina Ekonomisi Toplu Konut Ypımcıları Derneği


Kütüphaneye geri dön