Kentsel Tasarım

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
KT -1 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması -Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve Yerel Özellikler Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KT -2 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KT -3 Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
KT -4 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalr Sempozyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KT -5 1. Kentsel Tasarım Haftası Buluşması -KENTSEL TASARIM -Kentsel Çevreye Çok Disiplinli Bir Yaklaşım Aracı Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Bilim Dalı
KT -6 Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel
KT -7 A Method For Basic Design Bilgi Denel
KT -8 1. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu -Bildiriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KT -9 Kentsel Donatılara İlişkin Öneriler Raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü
KT -10 7. Kentsel Tasarım ve Uygulamalr Sempozyum Sonuçları -Temel Donatılar ve Kentsel Kamusal Mekanların Tasarım ve Düzenlanmasinde Norm ve Standartlar Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KT -12 YEŞKEP Kentsel Tasarım ve Rehabilitasyon Projesi Şentepe Mahallesi Yeni Mahalle -Ankara TMMOB Şehir Plancılar Odası
KT -13 Bursa Osmangazi Belediyesi Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Bursa Osmangazi Belediyesi
KT -14 Ataköy -Büyükçekmece Arası Sahil Düzenleme Avan Projesi Araştırma -Değerlendirme -Planlama Rapor -1997 İBB Projeler Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü
KT -15 Kadıköy Meydanı -Haydarpaşa -Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışma Kitabı İBB Başkanlığı Projeler Daire Başkanlığı
KT - 16 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binas Mimari Proje Yarışması T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Projeler Daire Başkanlığı
KT -17 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2005 TMMOB Şehir Plancılar Odası
KT - 18 Konut Alanları Tasarım İlkeleri Doç. Dr. Mesut AYAN
KT - 19 Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar TMMOB Şehir Plancılar Odası
KT - 20 Library of Congress Cataloging in Publication Data Mintzberg, Henry
KT - 21 Construction in Taizhou Taizhou Bureau of Construction and Planning
KT - 22 Kamusal Mekanda Küçük Ölçekli Müdahaleler İmkan Mekan
KT-23 The Development and Reconstruction of Beirut Central District Information Booklet 1995
KT-24 Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi Kayhan BAKAN
KT-25 Şehirler ve Sokaklar Kayhan BAKAN
KT-26 Learning from Las Vegas Robert Venturi - Denise Scott Brown - Steven Izenour
KT-27 Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı 1 Cengiz Giritlioğlu
KT-28 Empathy, Form and Space  Julia Bloomfield - Kurt W. Forster - Thomas F. Reese
KT-29 Yel değirmeni Deneyimi ÇEKOL
KT-30 Kent Düşleri Atölyeleri V Kamusal Mekanlar; Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent ŞubesiKütüphaneye geri dön