Kentsel Politika

DYK -1 Kentlerin Dönüşümü - Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam David C. Thorns
DYK -2 İstanbul 2004 Uluslarası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu: Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması Küçükçekmece Belediyesi
DYK -3 İstanbul 2004 Uluslarası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu: Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması - Bildiri Özetleri Küçükçekmece Belediyesi
DYK -4 Dönüşüm Sürecinde EYÜP Sosyal - Ekonomik- Mekansal Yapı Zekiye YENEN, Oya Akın, Hülya YAKAR
DYK -5 İstanbul'un Rehabilitasyonu İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
DYK -6 Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamalar Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu
DYK -7 2. Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu
DYK -8 Çağdaş Kentsel Kültür Mirası Kentsel Koruma - Yenileme Kentsel İyileştirme -1993-1997 Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamalar Kolokyumu Sunuşlar, Sonuçlar ve Bir Değerlendirme Mehmet Çubuk
DYK -9 Tarihi Kentlerde Planlama / Düzenleme Sorunları - Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
DYK -10 Zeyrek A Study In Conservation Nuran Zeren Gülersoy, Azime Tezer, Reyhan Yiğiter
DYK -11 Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel - Kültürel Değerlerinin Korunması - Türkiye Bodrum Örneği H. Perihan KİPER
DYK -12 Dünya Mirası Gelişmeler Sorunlar -Çözüm Önerileri TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
DYK -13 İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiri Özetleri Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği
DYK -14 Mimarlık Eğitiminde Koruma İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı
DYK -15 Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü'nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslarası Evrim Süreci Can Binan
DYK -16 Değişen Kent Dönüşen Bölge - 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu -CİLT 1-2 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
DYK -17 Tarihi Kent Merkezlerinde Yenileme: Beklentiler, Sorunlar, Uygulamalar TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
DYK - 18 İstanbul Bülten  TMMOB Harita v Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
DYK - 19 UNESCO Dünya Miras Merkezi ICOMOS Ortak Heyeti İnceleme Raporu
DYK - 20 Ayazma Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi Küçükçekmece Belediyesi
DYK - 21 Distressed Urban Areas in Norway The Ministry of Local Government and Labour Norway
DYK - 22 Decentralization and Its Implications for Urban Service Delivery Urban Management Programme
DYK - 23 Note Presentee Par le Directure General de L'UNESCO, Humaniser La Ville, Humanizing the City Sommet des Villes
DYK - 24 32. Dünya Şehircilik Kolokyumu Kentsel Yeniden Yapılanma Kazananlar, Kaybedenler  TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverstesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, TÜBİTAK
DYK - 25 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Bildiri Özetleri Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
DYK - 26 Şeffaf Gündem, Kentsel Dönüşüm ve Şeffaflık Şeffaflk, Katılımcılık, Hesap Verebilirlik Ekseninde Kente Müdahaleler ve Kentsel Dönüşüm Şeffaflık Derneği
DYK - 27 Soru ve Cevaplarla Kentsel Dönüşüm CHP il Örgütü Oğuz Kaan SALICI
DYK - 28  Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu İstanbul 2004, İBB Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması Bildiriler Özeti
DYK - 29 Koruma Alanlarında Yönetim Planı Nuran Zeren GÜLERSOYy, İrem AYRANCI
DYK - 30 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması Tarihi Kentler Birliği, ÇEKUL
DYK - 31 Urban Transformation Conroversies, Contrasts and Challenges 14th İnternational Planing History Society Conference, İTU Faculty of Architecture
DYK - 32 Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Politikaları Karşısında Barınma ve Konut Hakkı  Cihan Uzunçarşılı BAYSAL
DYK - 33 Onlar Nasıl Başarıyor, Avrupada Kültürel Miras ve STK' lar Orhan SİLİER Europa Nostra
DYK - 34 Afetler ve Kentsel Dönüşüm İstanbul Barosu Yayınları
DYK - 35 Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri Tarihi Kentler Birliği, ÇEKUL
DYK - 36 Kentsel Dönüşüm ( Yenileştirme ) İngiltere Deneyimi ve Türkiye'deki Beklentiler Arzu KOCABAŞ
DYK - 37  Kentsel Dönüşüm Şeffaflık Şeffaf Gündem 
DYK - 38 Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler TMMOB Şehir Plancıları Odası
DYK-39 Arazi Yönetimi Günleri TMMOB Harita v Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 


Kütüphaneye geri dön