Kentsel Politika

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
KP -1 İstanbul'un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri - Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -2 İstanbul'un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri - Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu - Sunuş Bildirisi ve Sonuç Değerlendirmesi Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -  İstanbul'un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri - Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu - Mesleki İnceleme Gezisi Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -4 İstanbul'un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri - Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu - Atölye Çalışmaları Özet Kitabı Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -5 Kentsel Politikalar - 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 21. Kolokyumu -Program ve Bildiri Özetleri ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -6 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 21. Kolokyumu -Kentsel Politikalar Bildiriler Kitabı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -7 Kentsel Politikalar - 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 21. Kolokyumu -Sunuş Bildirisi Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -8 Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler - 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
KP -9 Habitat'a Doğru İstanbul 2020 Sempozyumu Bildiriler İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
KP -10 Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci - Bağımsız Kentleşme İlhan Tekeli
KP -11 Kentleşme Politikası Ruşen Keleş
KP -12 Urbanismo En Cıudades Medias Y Pequenas Estefania Chavez De Ortega
KP -13 Kent Devletinden İmparatorluğa Mehmet Ali Ağaoğulları
KP -14 Kent ve Siyaset Üzerine Yazılar (1975 - 1992) Prof. Dr. Ruşen Keleş
KP -15 Kent ve Politika Yıl:1 Sayı:1 Ajans Arenda
KP -16 Türkiye'de Arazi Toplulaştırması TMMOB Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası
KP -17 İnsan Toprak İlişkilerinde Değişmeler ve Kent Mekanındaki Yansımaları - Panel ve TMMOB HKMO Raporu sewz
KP -18 The Middle Eastern City: An Urban Management Perspective Alan Duben
KP -19 Sustainability as a Challenge Habitat -2
KP -20 Planlamaya Katılım (Türkiye'de 14. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu) Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -21 Planlamada Halk Katılımı TMMOB Şehir Plancıları Odası
KP -22 Planlamaya ve Tasarlamaya Katılma Nigan Bayazıt
KP -23 Metropolitan Bölgelerde Yerleşim Problemleri Kiptaş
KP -24 Un President elu par le peuple, une bonne solution? Alain Bockel -Henry Roussıllıon -Erdoğan Teziç
KP -25 Bölge Planlama Ergun Taneri
KP -26 Karadeniz Limanlarının Bölgesel Ticaretin Gelişimindeki Önemi ve İşlevi Prof. Dr. Ahmet incekara -Prof. Dr. Yıldırım Kılkış
KP -27 Kentsel Haklar Karşılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
KP -28 İnsan Hakları ve Demokratikleşme -Yerel Yönetimlerin ve Gönüllü Kuruluşların Rolleri Alan Duban
KP -29 Kent ve Siyasal Şiddet Ruşen Keleş -Artun Unsal
KP -30 Milliyetçilik, Siyasi İslam, Yeni Dünya Düzeni ve Meslek Odaları TMMOB
KP -31 TMMOB Demokrasi Kurultayı Sonuç Bildirgesi TMMOB
KP -32 Kentleşme ve Konut Politikası Ruşen KELEŞ
KP -33 Ekolojik Temele Dayalı Bölge Planlama -Uluslararası Sempozyum Bildirileri Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KP -34 Yoksulluğu Önleme Stratejileri
KP -35 Konut Politikaları Aktörler Roller ve Değişim P.Pınar Özden, İlknur Karakaş, Dr. Sırma Turgut
KP -36 Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik
KP -37 Özelleştirme ve Kamu Arazileri Serdar Karaduman, Gülten Kubin
KP -38 Anıtlar Yüksek Kurulu Yılları Şener Özler
KP - 39  3. Bögesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Planlamadan Uygulamaya Bildiri Kitabı
KP - 40 Dünya Ticaret Örgütü Politikaları GATS, TRIPS ve Meslekler Gaye YILMAZ
KP - 41 Şehir Planlama Politikası ve Fransa İmar İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü
KP - 42 Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri  Pelin GÖKGÜR
KP - 43 Kentleri Korumak Savunmak TMMOB Şehir Plancıları Odası
KP - 44 Türkiye'de Kentbilim Eğitimi Sempozyumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
KP - 45 Kentsel Yoksulluk Dünya Çapında Meydan Okunması Gereken Bir Olgu Recife Deklarasyonu, Recife Uluslararası Kentsel Yoksulluk Toplantısı
KP - 46 Batıkent 25 Yaşında Akkondu'dan Batıkent'e Konut Yapı Kooperatifleri Birliği
KP - 47 İstanbul'un İmar ve Şehircilik Politikaları Aron ANGEL
KP - 48 The Enterprising City Modena Urbn Planing and Industrial Districts Municipality of Modena
KP - 49 Yerel Kimlik Tarihi Kentler Birliği
KP - 50 Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 40. yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası
KP - 51 Konya Kentinde Ekonomik Bütünleşme Ayrışma TMMOB Şehir Plancıları Odası
KP - 52 Kentsel Çelişki ve Siyaset (Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar) H. Tarık Şengül
KP - 53 Mühendisler ve İdeoloji (Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere Nilüfer Göle
KP - 54 Günümüzde İşçi Sınıfı ve Sendikalar Yıldırım Koç
KP - 55 Yaşam ve Çevre Politikaları TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
KP - 56 Kırsal Türkiye'nin Yapısı ve Sorunları Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL
KP 57 Sanayİleşme ve Türkiye Özlem ÖZGÜR
KP- 58 Türkiye Üzerine Araştırmalar Emre KONGAR
KP- 59 Siyaset Bilimi ve Hukuk- İmar Planlamasında Merkeiyetçilik-Türkiye'de Kentleşme ve Gelişme Politikaları- Yerleşme Sorunları ve BM-Atatürk, Çağdaş Ankara ve Kentbilim- Gecekondu Olgusu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
KP-60 Tarihi-Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması İstanbul Barosu Yayınları
KP-61 Kârgir yapılarda Koruma ve Onarım Semineri V Bildiri Kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB)
KP-62 Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu Bildiri kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB)
KP-63 Partnerships for World Heritage Cities Published im 2003 by UNESCO World Heritage Centre
KP-64 State of the World's Cities 2008/2009 Harmonious Cities UN HABITAT


Kütüphaneye geri dön