İstanbul

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
İ -1 İstanbul Külliyatı 9 -İSTANBUL' DA SOSYAL HAYAT 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -2 İstanbul Külliyatı 9 -İSTANBUL' DA SOSYAL HAYAT 2 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -3 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 4 -KÜLTÜR VE SPOR (1930 -1995) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -4 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 4 -EĞİTİM 2 ( Mesleki ve Teknik Eğitim 2 - 1967-1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -5 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 4 -EĞİTİM 3 ( Mesleki ve Teknik Eğitim 2 -1967-1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -6 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 12 -ADALET 1 (1932-1995) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -7 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 12 -ADALET 2 (1932-1995) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -8 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 2 -SAĞLIK (1927 -1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -9 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 15 -TARIM 1 (1928 -1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -10 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 15 -TARIM 2 (1928 -1996)
İ -11 İstanbul Külliyatı 10 İstanbul Ahkam defterleri -İSTANBUL TARIM TARİHİ 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ-12 İstanbul Külliyatı 10 İstanbul Ahkam defterleri -İSTANBUL TARIM TARİHİ 2 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -13 İstanbul Külliyatı 10 İstanbul Ahkam defterleri -İSTANBUL ESNAF TARİHİ 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -14 İstanbul Külliyatı 10 İstanbul Ahkam defterleri -İSTANBUL ESNAF TARİHİ 2 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -15 İstanbul Külliyatı 7 İstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri -İSTANBUL ESNAF BİRLİKLERİ VE NİZAMLARI 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -16 İstanbul Külliyatı 3 İstanbul Ahkam Defterleri -İSTANBUL TİCARET TARİHİ 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -17 İstanbul Külliyatı İstanbul Ahkam Defterleri -İSTANBUL FİNANS TARİHİ 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -18 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 14 -SANAYİ 1 (1950-1994) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -19 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 14 -SANAYİ 2 (1950-1994) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -20 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 6 -İNŞAAT 1 (İnşaat Ruhsatnamelerine Göre 1 -1963-1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -21 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 6 -İNŞAAT 2 (İnşaat Ruhsatnamelerine Göre 1 -1963-1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -22 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 10 -ULAŞTIRMA (1933-1996) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -23 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstatistikleri 5 -SEÇİM (1950-1995) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -24 İstanbul Külliyatı 5 İstanbul Ahkam Defterleri -İSTANBUL VAKIF TARİHİ 1 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -25 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 1 -NÜFUS VE DEMOGRAFİ 1 (1927-1990) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -26 İstanbul Külliyatı Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 3 -NÜFUS VE DEMOGRAFİ 2 (1930-1995) İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -27 1999 Yatırım Programı T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İ -28 İstanubl Europe's Peace &Democracy Centre Sınce 622 B.C. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İ -29 Euro Dıalogue İstanbul, Europe's Peace and democracy Centre Since 622 B.C. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İ -30 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı İstanbul Çocukları Vakfı
İ -31 İstanbul Araştırmaları 4 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -32 İstanbul Araştırmaları 5 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -33 İstanbul Araştırmaları 6 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -34 İstanbul Araştırmaları 7 İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi
İ -35 İstanbul'u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması 2 -İSTANBUL'A MUHTEMEL GÖÇ DALGALARI İBB AKP Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü
İ -36 İstanbul'u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması 2 -İSTANBUL'A MUHTEMEL GÖÇ DALGALARI İBB AKP Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü
İ -37 Tarihi yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması 1 -KAYNAK TARAMASI KANİTATİF VE KALİTATİF İBB AKP Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü
İ -38 Tarihi yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması 2 -MONOGRAFİ FAİTH EMİNÖNÜ İBB AKP Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü
İ -39 İstonbul Dergisi -Suyun Öteki Yüzü İSTON
İ -40 Bizanz Konstantinopel İSTANBUL Doğan Gümüş
İ -41 İstanbul'dan Sayfalar İlber Ortaylı
İ -42 Bulletin D' Informations Architectturales İstanbul Institut Français D' archıtecture
İ -43 İstanbul Hakkında Notlar H. Prost
İ -44 Observatoıre Urbain D' Istanbul Institut Français D'' Etudes Anatoliennes
İ -45 Observatoıre Urbain D' Istanbul Institut Français D'' Etudes Anatoliennes
İ -46 İstanbul Her Dem Yeşil -İstanbul Doğal Alanları Projesi Doğal Hayatı Koruma Derneği
İ -47 Kadıköy Kadıköy Belediyesi
İ -48 Bir Zamanlar Kadıköy Adnan Giz
İ -49 Beyoğlu Kısa Geçmişi, Argosu Özdemir Kaptan (Arkan)
İ -50 Galata Köprüsü Refik Durbaş
İ -51 Haliç Silüetinin Oluşum -Değişim Süreci Eser Yücetürk
İ -52 Prens Adaları Gustave Schlumberger
İ -53 Eski İstanbul'dan Hatıralar Sadri Sema
İ -54 İstanbul Armağanı 4 -Lale Devri Mustafa Armağan
İ -55 Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri Stefanos Verasimos
İ -56 Guide Historıque Pour İstanbul
İ -57 2010 Yılının İstanbuluna Doğru -Kent Zirvesi 1 İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı
İ -58 3. Köprü Dayatması ve Gerçekler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İ -59 İstanbul Boğazının Fiziki Oseanografik Etüdü Erdoğan Özturgut
İ -60 İstanbul Şehir ve Belediye İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı
İ -61 16. Ve 17. Yüzyılda İstanbul' da Gündelik Hayat Robert Mantran
İ -62 İstanbul Halkının Yaşam Biçimi ve Sorunları Prof. Dr. Emre Kongar
İ -63 İstanbul Haneleri Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1980 -1940 Alan Duben, Cem Behar
İ -64 1782 Yılı Yangınları Derviş Efendi -Zade Derviş Mustafa Efendi
İ -65 Yüzyıllar Boyunca Üsküdar 1 Mehmet Mermi Haskan
İ -66 Yüzyıllar Boyunca Üsküdar 2 Mehmet Mermi Haskan
İ -67 Yüzyıllar Boyunca Üsküdar 3 Mehmet Mermi Haskan
İ -68 Cami Mekanının Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış ve Büyük İstanbul Otogarı CUMHURİYET CAMİİ Kıbleye ve Mihraba Yönelişin İşlevsel ve Mekansal Bir Yorum Denemesi Prof. Dr.v Mehmet Çubuk
İ -69 Kapadokya Nevşehir M. Ali Birant
İ -70 Safranbolu Hulusi Yazıcıoğlu, Mustafa Al
İ -71 Türkiye'de Beldeler Çok Yönlü Tanıtım Dergisi -GÖYNÜK
İ -72 Bergama Uygarlıklar Tarihi Bakırçay Üçlemesi Bergama Ticaret Odası Kültür Yayınları
İ -73 Traditional Mediterranean Archıtecture CORPUS
İ -74 The Historic Istanbul Peninsula Yıldız Technical University Departmant Of City & Regional Planing
İ-75 İstanbul Port Cradle of Civiliations Local Gate to the Global Market La Biennalle di Venezia 2006
İ-76 İstanbul Topografyaları Zeytinburnu Sur ve Suyun İzindeki Kültürlerin mirası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM, Dilay GÜNEY
İ-77 İstanbul'un Manzara Terasları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orhan ERDENEN
İ-78 İstanbul Experiene Three Culture, Theree Religions Throuqghout the City Walls İstanbul Metropolitan Municipality
İ-79 Cradle of Civilization İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İ-80 Ümraniye İlçesinde Üç Mahallenin Anatomisi, Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı Ümraniye Belediyesi
İ-81 İstanbul Manileri İBB Abdulkadir EMEKSİZ
İ-82 From Guild To Chamber, For the 125th Anniversary of the İstanbul Chamber of Commerce İstanbul Ticaret Odası
İ-83 Beyoğlu Galata Turizm Gelişim projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
İ-84 İstanbul Turkey OECD Teritorial reviews
İ-85 İstanbul'un Yönetimi Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi Dr. Sırma RAMAZANOĞULLARI TURGUT
İ-86 İstanbul'un Yeşilliği İstanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı 
İ-87 Çepeçevre İstanbul Çevre ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
İ-88 Temporary City İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentler Arasında Diyalog Geçici Kent İstanbul, Pecs, Ruhr İstanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı 
İ-89 The European New Town of İstanbul References and Strategies
İ-90 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı DPT
İ-91 Su Yolcusu 3 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-92 Su Yolcusu 2 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-93 Boğaziçi ve Taksim Suları 2 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-94 Su Tahrirleri İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-95 Boğaziçi ve Taksim Suları 1 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-96 Su Keşif Defteri 3 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-97 Su Keşif Defteri 1 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-98 Su Keşif Defteri 2 İstanbul Su Külliyatı XXXIV
İ-99 Doğu Marmara Bölgesi İçinde Büyük İstanbul Metropolitan Sınırların Tespiti ve Yeni Bir Yerleşme Düzeni Ön Araştırması İstanbul Teknik Üniveritesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü Ahmet ARU
İ-100 İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 İstanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı 
İ-101 Planing for Sustainable Hterogenity The Historic Peninsula Yıldız Technical University Departmant Of City & Regional Planing
İ-102 İstanbul Kesişimler Şehri LSE the London School of Economics and Political Science
İ-103 Kadıköy Look the Discover Kadıköy Belediyesi
İ-104 Osmanlı Devletinin 700. Yılında Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İstanbul Sadık ALBAYRAK, KİPTAŞ
İ-105 Bir Zamanlar İstanbul, Şehir Mektupları Basiretçi Ali Efendi İstanbul Ticaret Odası
İ-106 İstanbul Hayatı Alpay Kabacalı
İ-107 İstanbul Turkey OECD Teritorial reviews
İ-108 Küçükçekmece Mekansal Staratejik Planı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Arge Şefliği
İ-109 Boğaziçi Şehirciliği Bütünleşik Sitler (Bogaziçi- Haliç - Tarihi Yarımada) Üzerine Bütünleşmiş Tez ve Düşüncelerim  Prof. Dr. Mehmet Çubuk
İ-110 Denizcilerin Karargahı Kasımpaşa  Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU, Esma KAYAR
İ - 111 Belirsizlik Ortamında İstanbul'un Planlama Gündemi Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu
İ - 112 İstanbul Branch of the Chamber of City Planners TMMOB  
İ-113 Avrupa'nın En Eski Geleceğin Kenti İstanbul Bilgin TOKER'in Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Gününde Sunduğu Metin
İ- 114 Atatürk Kültür Merkezi Hayati Çobanoğlu
İ- 115 İstanbul'un Öteki Yüzü İstanbul Bilgi Üniversitesi
İ-116 İstanbul kent almağı 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası
İ-117 İstanbul Anakenti Firuzköy Esenyurt Yerleşme Bütünlüğünde Ekonomik Toplumsal  ve Fiziki Çevre Çözümleme Çalışması Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İ- 118 1/50.000 Ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Plan Raporu İBB Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü
İ-119 İstanbul'un Geleceği Konulu Karikatür Yarışması Albümü (1993) TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
İ-120 Değişen İstanbul Zeynep Çelik
İ-121 İstanbul'un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje (3. Köprü - 3. Havalimanı - Kanal İstanbul) Tema Vakfı
İ-122 Mühr-i İstanbul - Kanuni Sinan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil - Muhammed Tandoğan - Prof. Dr. Ahmet Kavas - Rest.Uzm. Y. Mimar Nilgün Olgun
İ-123 Levent Başarılmış Bir Cumhuriyet Projesi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
İ-124 İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri TOD Marmara Şubesi
i-125 İstanbul:Planlama ve siyaset TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
i-126 İTÜ Bugün ve Gelecek İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Dergisi
İ-127 Kadıköy Banliyo İstasyonları ve Geleceği Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İ-128 İstanbul Kent Almanağı 2013 TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi
i-129 İstanbul Kent Almanağı 2014 TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi


Kütüphaneye geri dön