Ekonomi

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
E -1 Ekonomi El Kitabı Doç. Dr. Tamer İşgüden
E -2 Economics
E -3 Makro İktisat Prof. Aziz Köklü
E -4 Kent Ekonomisinin İlkeleri Prof. Dr. Fevzi Altuğ
E -5 Askon Araştırma Raporları: 7 -Türkiye Ekonomisi 2005 ASKON
E -6 1996 Yılı Başında Türkiye Ekonomisi İstanbul Sanayi Odası
E -7 Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi 2005 Bildirileri Nazım Kitaplığı
E -8 Dünyada ve Türkiye'de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü İlhan Tekeli, Selim İlkin
E -9 Planlı Kalkınmada Değişmez Ulusal Amaca Ulaşmasını Önleyen Nedenler -Kamu Zararları ve Çözüm Yolları TMMOB
E -10 Management Of Urban Financial Resources İn The Middle East UILA
E -11 Türkiye'nin Doğal Kaynakları Rehberi İstanbul Ticaret Odası
E -12 Natural Resources Of Turkey -Western Regions İstanbul Ticaret Odası
E -13 Natural Resources Of Turkey -Eastern Regions İstambul Ticaret Odası
E -14 IMF, Dünya Bankası Politikaları ve Doğal Kaynaklarımız TMMOB -İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
E -15 50 Yılda Türk Sanayii T.C.
E -16 Kocaeli Sanayi Rehberi 1974 İzmit Ticaret ve Sanayi Odası
E -17 Trakya'nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler El Kitabı TMMOB Makine ve Mühendisleri Odası Edirne Şubesi
E -18 1974 Sanayi Kongresi TMMOB Makine ve Mühendisleri Odası
E -19 İmalat Sanayiinde İller ve Bölgeler Düzeyinde Verimlilik ve Karşılaştırma Dr. Deniz Büyükkılıç, Hülya Apacıoğlu, Ayhan Artar
E -20 Türk Sanayinin Durumu İstanbul Ticaret Odası
E -21 İstanbul İmalat Sanayiinde İşgücünün Eğitim Yapısı ve Teknolojik Değişmeye Uyum Sorunları Ayfer Erbesler
E -22 Gümrük Birliğinin İmalat Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Bu Sektörün Rekabet Gücü İstanbul Sanayi Odası
E -23 Türkiye'de Gemi İnşa Sanayi Atilla Tezeren
E -24 2003 Yılı Yatırım Programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
E -25 Yatırım Planı ve 2006 Yılı Uygulama Programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
E -26 The Political Economy Of Urban Areas Melih Ersoy
E -27 İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi Prof. Dr. Mehmet Oluç
E -28 1991 Yılı Yatırım ve İhracat Teşvik Politikaları Paneli İstanbul Sanayi Odası Araştırma Dairesi
E -29 Türkiye İşgücü Piyasaları ( Durum Raporu ) Kuvvet Lordoğlu
E -30 Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme Türkiye Maden İşçileri Sendikası
E -31 Sempozyum -Kitler ve Özelleştirme Bildirileri TMMOB
E -32 Sektörel Rapor Dizisi: 5 -Orüs ve Özelleştirme TMMOB
E -33 Globalleşme '' Teşekkür Ederim İstemem '' Dr. Engin Yıldızoğlu
E -34 Seminerler Dizisi: 1 -Özelleştirme Özçelik -İş Sendikası
E -35 Kapitalkizmde Karın Kaynağı Üzerine ( Artık Değer ve Tekel Karı Sömürüsü ) Tüm İktisatçılar Birliği
E -36 İş İdaresi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
E -37 Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı Raporları Dizisi -Yerel Yönetim Bankacılığı UILA -EMME
E -38 Türkiy'de Kobilerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları Askon - Mehmet Behzat Ekinci
E -39 Doğu Asya Tecrübesi Işığında Türkiye İMF İlişkileri Dr. İbrahim Öztürk
E -40 Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkilerinin Analizi Dr. Mehmet Arslan, Ali Resul Usul
E -41 İMF'nin Dayattığı Yasal Düzenlemeler Sempozyumu TMMOB
E -42 MAI: 21. Yüzyılın Sömürgecilik Bildirgesi Türkiye MAI karşıtı Çalışma Gurubu
E -43 Sosyal Güveblik Rehberi Resul Kurt, Hüseyin Fırat
E -44 İski İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ
E -45 Bütçe Hukuku M.Kamil Mutluer - Erdoğan Öner - Ahmet Kesik
E -46 Türkiye'de Enflasyon, Devalüasyon ve Faiz Dr. Saruhan Özel
E -47 Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Temeli Ertuğrul Tokdemir
E -48 Zonguldak "Türkiye'nin Kamburu" mu? Sina Çıladır - Fedai Erdoğ
E -49 Anılarla Madencilik TMD- Melih TURHAN


Kütüphaneye geri dön