Afet

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
AFT-1 Adapazarı'nda Deprem ve Sonrası Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
AFT-2 Doğu Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçeğİ TMMOB
AFT-3 Depreme Duyarlı Planlama (Yalova Örneği ) TMMOB İzmir Şubesi
AFT-4 Aşağı Filyos Vadisi, Bartın, Karabük, Alaplı (Batı Karadeniz) Yörelerindeki Seller ve Heyelanlara İlişkin Rapor TMMOB
AFT-5 Depremde Erken Uyarı Sorunu Prof. Dr. Erol Kulaksızoğlu
AF-6 Beyaz Tehlike Çığ T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve uygulama Genel Müdürlüğü
AFT-7 Biliyoruz.. Ve Karşı Çıkıyoruz... Atom Santrallerine Hayır Diyoruz. Mitos Yayınları
AFT-8 Mecelle-i Umur-ı Belediyye Osman Nuri Ergin
AFT-9 ItuJournal/a İTÜ
AFT-10 Sivil Toplum Kurulışlarının ve Gönüllülerinin Afet yönetim Modeline Katkıları Sempozyumu Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği
AFT-11 Afet Saha Araştırma Raporu Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği
AFT-12 Deprem TMMOB Ankara İl kordinasyon Kurulu
AFT-13 Mühendislik Mimarlık Söyleşileri TMMOB
AFT-14 İstanbulda Depreme Çare Prof. Dr. Ahmet Ercan
AFT-15 Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi Ulusal Deprem Konseyi
AFT-16 İstanbul Depremi ve Güvenli Yapılar AKOM
AFT-17 Deprem Semineri TMMOB İstanbul İl kordinasyon Kurulu
AFT-18 Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
AFT-19 Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
AFT-20 İstanbul ve Deprem Sempozyumu TMMOB İnşaat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi
AFT-21 Kent ve Deprem İBB APK Daire başkanlığı
AFT-22 Yapı Malzemesi ve Deprem Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
AFT-23 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ön Proje Aşaması Prof. Milan Zacek
AFT-24 Deprem Kuvvetleri Karşısında Yapıların Gösterdiği Davranışlar İnş. Müh. Halil İbrahim Çiftçi
AFT-25 Fotograflarla Deprem Kuvvetleri Karşısında Yapıların Gösterdiği Davranışlar İBB, KİPTAŞ
AFT-26 Fotograflarla Deprem Kuvvetleri Karşısında Yapıların Gösterdiği Davranışlar 17 Agustos 1999 Marmara Depremi İBB, KİPTAŞ
AFT-27 Türkiye'de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri Oktay GÖKÇE, Şenay ÖZDEN, Ahmet DEMİR
AFT-28 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ulusal Deprem Sempozyumu 11-12 Kasım 2009 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AFT-29 Afet Zamanlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma Teknik Elemanlar İçin Eğitim Rehberi İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, İSMEP
AFT-30 İstanbul International Conference on Seismic Risk Mitigation
AFT-31 Yangına Karşı Gönüllü Mücadele Alçım
AFT-32 Afet Durumlarında Acil Ulaşım ve Eylem Planı İBB APK Daire başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü
AFT-33 Başımız Sağolsun Türkiye Madenciler Derneği
AFT-34 Deprem İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını


Kütüphaneye geri dön