Komisyonlar


  • Plan İnceleme Komisyonu
  • Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyonu
  • Afet Yönetimi, Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonu
  • Büyük Projeler ve Ulaşım Komisyonu
  • Serbest Çalışan Şehir Plancıları Komisyonu
  • Öğrenci Komisyonu