Kent Gündemi

8. Sayı: İstanbul Metropoliten Planlama ve Tasarım Merkezi ve İstanbul Çevre Düzeni Planı
TMMOB
Şehir Plancıları Odası adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :Buğra GÖKÇE
Sorumlusu: TMMOB
Şehir Plancıları Odası: İstanbul Şube Başkanı: Ahmet TURGUT
Yayın Kurulu
Duygu AĞAR
Gürkan AKGÜN
Erbatur ÇAVUŞOĞLU
Ferhan GEZİCİ
Tayfun KAHRAMAN
Ebru KÜÇÜKLER
Pınar ÖZBAY
P. Pınar ÖZDEN
Sırma TURGUT
Murat C. YALÇINTAN

7. Sayı: Stratejik Planlama
KEMAL AHMET ARU ANISINA (Hazırlayan : Mehmet Çubuk)
Prof. Kemal Ahmet Arû’nun Kısa Yaşam Öyküsü.
Türk Şehirciliğinin Duayeni: Prof. Kemal Ahmet Arû İle Geçen 38 Yılın Ardından...
SEYAHATNAME
Ortaçağın ‘Yeni Kenti’: Kuzey Galler’den İki Örnek (Dilek Özdemir)
Dünü, Bugünü, Yarınıyla Daima Yaşayacak Kent: Kastamonu (Nilgün Erkan)
GÜNDEM STRATEJİK PLANLAMA
Sunuş
Kuzeyden Bir Uygulama: Çok Merkezli Bir Megapol (Prof. Simin Davoudi)
Çok Merkezli Kentsel Gelişme: Avrupa Birliği Mekansal Planlama Gözlem Ağının Eleştirel Bir Analizi ve İngiltere’deki Uygulama (Cliff Hague)
AB Kentsel ve Mekansal Politikaları  – Genel Bir Açıklama (Rob Atkinson)
Stratejik Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü: Avrupa Bakış Açısına Göre Hollanda Deneyimleri (Tejo Spit)
Stratejik (Mekansal) Planlamaya Yeniden Dönüş (Lois Albrechts)
Stratejik Planlama: Bir İman Tazeleme mi Yoksa Planlamanın Özelleştirilmesi mi? (Sezai Göksu)
Planlamada Stratejik Yaklaşımlar; Klasik Planlama Anlayışı Temelli Askıya mı Çıkıyor? (Faruk Göksu)
Türkiye’de Metropoliten Bölge Ölçeğinde Stratejik Mekansal Planlama Sürecinin Geliştirilmesine Yönelik Kavramsal Bir Sistem Modeli Önerisi (Prof. Dr. Hale Çıracı – Ar. Gör. Reyhan Yıldız)
Stratejik Planlama Nedir? Fiziki Mekanın Planlamasında Sunduğu Olanaklar / Taşıdığı Riskler (Kübra Cihangir Çamur)
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMLERİ 
İstanbul Metropoliten Bölge Planlaması: Yol Haritası (Hüseyin Kaptan)
Erzurum, Samsun ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlama Anketleri
KENT MAKALE Şehir Planlama Mesleği Özelinde: Hizmetlerin Serbest Ticareti, Ticareti Etkileyen Oluşumlar ve Sektörel Çelişkiler (Şirin Gülcen Eren)
Planlamada Koruma Yaklaşımı ve Sürdürülebilirlik (Pınar Özden)
Bir Batı Kentinden Dönüşüm Hikayeleri: Newc astle Upon Tyne (Şebnem Gökçen Dündar)
HUKUK GÜNDEMİ Beyoğlu – Tophane – Salıpazarı Turizm Merkezi’ne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının İptali Amacı İle  Açılan Davada Gelinen Son Nokta (Bülent Özden)
Dubai Towers ve  Yapı Yapma Hakkı (Levent Yarar)
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ Açılış Konuşmaları, Değerlendirme Toplantısı, Öğrenci Paneli
6. Sayı: Kent Yönetimi
FORMULA 1 Kevser Üstündağ, Dilek Erden, İnci Şahin
SEYAHATNAME Trabzon (Mustafa Can)
BOĞAZ KÖYLERİ Kanlıca (Hande Demirel)
GÜNDEM KENT YÖNETİMİ
Kent Yönetiminde Yeni Vizyon Arayışları (Sırma Turgut - Dosya Editörü)
Dünden Bugüne Yerel Yönetimler ve Seçimler (Adalet Alada)
Yerel Siyaset: Yönetimler Yapı ve İşleyiş (Ruşen Keleş)
Yerel Siyaset Demokrasi ve Sivil Toplum (İlhan Tekeli)
Yeni Sağcı Yerelleştirme Anlayışı (Birgül Ayman Güler)
Yerelleşme ve Kentsel Planlamanın Dönüşümü (Fatma Ünsal)
1980 Sonrasında Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları ve Birlikte Yönetim
(Dilek Özdemir)
Etkin ve Çağdaş Kent Yönetim Sistemi Arayışı İçinde Yerel Yönetimlerin Sosyal Programları ve Kentsel Yenileme (Pelin Pınar Özden)
Metropoliten Planlamada Yetki Sorunu (Yücel Ünal)
Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Üzerine Görüşler (Derleyen Pelin Pınar ÖZDEN)
Türkiye’deki Yerel Yönetim Sistemi ve Yasal Durum (Recep Yazıcıoğlu)
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Görüşü:
Yerel Yönetimler Reform Tasarısı: Belediyeler Kanunu Tasarısı’nın Düşündürdükleri (Pelin Pınar Özden)
Öncelikli Olan, Yerel Yönetim Anlayışında Reform (Enis Yeter)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Görüşü
Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Üzerine Bir Tartışma
Halil Ünlü - Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Genel Sekreteri,
Celal Doğan - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı,
Osman Abanoz - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı,
Seyhan Duru - Avanos Belediye Başkanı,
Cumhur Güven Taşbaşı - İstanbul Vali Yardımcısı
KENT MAKALE İstanbul Metropoliten Kent Çeperindeki Yeni Kullanıcılar: Lüks Konut Alanları (Tuba İnal Çekiç, Ferhan Gezici)
Mostar in Bosnia and Herzegovina (Amir Pasic)
5. Sayı: Ulaşım
PORTRE Prof. Dr. RIFKI ARSLAN
YAZI DİZİSİ Boğaz Köyleri “Anadolu Hisar’ı”
GÜNDEM   ULAŞIM
İstanbul’da Köprü Geçişi Seçeneklerinin 
Kentsel Biçimlenme Üzerindeki Etkileri (Azime TEZER)
SEKTÖRÜN İÇİNDEN Necdet MENZİR, Yalçın YUMRUKÇALLI, Muzaffer AKKAYA, Mustafa ILICALI
Arazi Kullanımı – Ulaşım İlişkisi Çerçevesinde İstanbul Ulaşımının Bugünü Ve Geleceği (Haluk Gerçek)
Kentlerde Arazi Kullanımı - Ulaşım İlişkisi İstanbul İçin Bazı Örnekler (Nadir Yayla)
Çevreci Ulaşım Politikaları (İsmail Acar)
Bisiklet Şehirleri, Türkiye İçin Bir Lüks Mü? (Tülay Kılınçaslan)
SEYAHATNAME Bugünkü Japonya Ve Çubu Bölgesi’nin Dönüşümü (Adem Erdem Erbaş)
KENT MAKALE İstanbullu Ve Heykel (Nuran Yavuz)
Marmara Bölgesi’nde Sanayi Şehirlerinde Halkın Memnuniyetinin Araştırılması (Vedia Dökmeci)
 BİLİYOR MUSUNUZ? Dünya Yerel Yönetim Ve Demokrasi Akademisi “WALD”
 (Bener Karagedikli, Hande Demirel)
 KENT YAŞAMININ DEĞİŞEN YÜZÜ Kent Bilgi Sistemleri Uygulamada (Ufuk Balcı)
Ülkemizde Çevre Faktörü ve Ribloc (Hüseyin Cenk)
Sayısal Ortama En Kolay ve Hızlı Nasıl Geçebiliriz? (Fevziye Akpınar)
4. Sayı: Turizm
İÇİNDEKİLER
PORTRE Ruşen KELEŞ
YAZI DİZİSİ Boğaz Köyleri ‘Garipçe’, (Murat C. YALÇINTAN, Bener KARAGEDİKLİ, Burcu PAZARCIKLI)
GÜNDEM    TURİZM 
Neden? Turizm, Nereye? (Ferhan GEZİCİ - Dosya Editörü)
SEKTÖRÜN İÇİNDEN İbrahim GÜRDAL, Cengiz AYDOĞAN, Barlas KÜNTAY, Özen DALLI, Talha CAMAŞALİ, GÜRELİ, Barlas KÜNTAY 
21. Yüzyıla Girerken Turizmde Genel Eğilimler ve Türkiye (Korel GÖYMEN) 
Turizm Sektörünün Gelişimi ve Merkezi Yönetimin Yönlendirme Çalışmaları (Hakkı ERAYDIN)
Turizm Coğrafyası (Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ)
Kentsel Mekanlar ve Kentsel Turizm Üzerine (Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK)
Boğaziçi Kıyılarının Görsel Niteliklerinin Turizm Açısından Araştırılması (Ayşegül HATİPOĞLU)
SEYAHATNAME ‘Paris’, (Yüksel DİNÇER)
KENT MAKALE Kent ve Estetik, (Afşar TİMUÇİN )
Kentsel Pazarlama, (Çeviri: Murat YALÇINTAN, Ayşe AKSOY)
BİLİYOR MUSUNUZ? IULA ‘Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’ – Kültür A.Ş. (Hande DEMİREL, Bener KARAGEDİKLİ)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ. (Cengiz ÖZDEMİR)
 KİTAPLIKTAN  “Benim Yolum”, (Elif ÖRNEK)
 KENT YAŞAMININ DEĞİŞEN YÜZÜ Tarihsel Bir Mekanda Çağdaş Yaşama Geçiş;   “Akaretler Sıra Evleri”, (Münir ALPASLAN)
Çağdaş Kentte Nostalji “Antik Mermer Ve Eskitilmiş Traverten”, (Ekrem BERGUT)
 İç ve Dış Ortamlarda Islak Mekanların Aydınlatılması, (Ebru AKBAŞ)
Modern Mimari ve Dekor Sanatının Kavuştuğu Çözüm Seramik Granit” , (Hasan BÜYÜKDEDE)
Kadıköy İskele Parkı, (Gökhan AVCIOĞLU)
3. Sayı: Sanayi
İÇİNDEKİLER
PORTRE Gündüz Özdeş
YAZI DİZİSİ Boğaz Köyleri ‘Çengelköy’, (Murat C. Yalçıntan, Yasemin Aksoy)
GÜNDEM   SANAYİ
Sanayi Üzerine Bir Distopya Denemesi (Murat C. YALÇINTAN - Dosya Editörü)  
SEKTÖRÜN İÇİNDEN Sefa SİRMEN, Adil EMECAN, Yenal OKTUĞ
Fordizm, Post-Fordizm ve Küçük Üretim, (Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN)
Metropoliten Alanlarda Sanayinin Yer Seçimi, (Doç Dr. Mehmet OCAKÇI)
Sanayi Yapılarında Değişimler, Dönüşümler, (Yrd. Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ)
Kocaeli Sanayisinin Dünü Bugünü, (Murad YAZICI)
Bursa Sanayisinin Gelişimi ve Bugünkü Durumu, (Petek KAPLAN)
SEYAHATNAME  Tüm Zamanların Mekanı Sıcak, Toz ve Nem ‘Pakistan’, (Sultan Polat)
KENT MAKALE  Modernleşme Sürecinde Tanzimat'tan Cumhuriyete Kentsel Dönüşümün Nedenleri Üzerine Bazı Düşünceler, (M. Rıfat AKBULUT)
KENT VE İLETİŞİM Kenan GÖÇER
TEKNOLOJİK GELİŞMELER “Çağdaş Belediyecilik”
BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye’de Dünün Bugüne ve Yarına Bağlanmasına Katkıda Bulunan Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Tarih Vakfı,
KİTAPLIKTAN  Kimlik Mekanları (Elif ÖRNEK)
2. Sayı: Toplu Konut
İÇİNDEKİLER
PORTRE Kemal Ahmet Aru
YAZI DİZİSİ  Boğaz Köyleri ‘Arnavutköy’, (Murat C. YALÇINTAN, Yasemin AKSOY)
GÜNDEM  TOPLU KONUT
Toplu Konuta Genel Bir Bakış (Yrd. Doç Dr. İclal DİNÇER - Dosya Editörü)
Toplu Konutun Tarihi (Doç. Dr. İhsan BİLGİN)
Toplu Konutların Dünü ve Yarını (Prof. Dr. Fulin BÖLEN)
UYGULAMACILARA SORDUK Murat KARAYALÇIN, Oğuz SOYDAN, Yiğit GÜLÖKSÜZ, Gürbüz ÇAPAN, Zeki BORA 
Toplu Konutu Yalnızca Bir Finansman Konusu Olarak Görmek Yanılgısından Nasıl Kurtulmalı? (Murat BALAMİR) 
Toplu Konutta Sosyal Yaşam, (Doç. Dr. Gülden ERKUT)
SEYAHATNAME Barışın ve Baharın Tadına Varan Düşler Kenti ‘Prag’, (Ferhan Gezici)
TEKNOLOJİK GELİŞMELER “Bilgisayar Destekli Tasarımda Yeni Gelişmeler”
KENT MAKALE Zaman-Mekan-Kadın, (Ceylan ORHON)
Kent ve İletişim, (Kenan GÖÇER)
Tarih Bilinci, Evrenselleşme, Çağdaşlaşma, 
Mahallileşme ve Mardin Örneği, (İsmet OKYAY)
BİLİYOR MUSUNUZ? İstanbul Kitaplığı,
KİTAPLIKTAN “İnsan ve Kent”, Henri Laborit
Kent, Sınıf, İktidar”, Manuel Castells
1. Sayı: Gece ve Kaçak Yapılaşma
İÇİNDEKİLER
PORTRE  Aron Angel 
SEYAHATNAME Tarihin İçinden Bir Kent ‘Kaş’, (Sırma R. TURGUT) 
GÜNDEM   GECEKONDU VE KAÇAK YAPILAŞMA 
BAŞKANLARA SORDUK Bedrettin DALAN, Nurettin SÖZEN, R. Tayyip ERDOĞAN, 
Gecekonduda Değişen nitelikler (Doç. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ) 
Gecekondudan Kaçak Kente (Prof. Dr. Sümer GÜREL) 
Adaletsiz Gelir Dağılımına ve Kapitalist Sömürüye Karşı Bir Özgürleşme ve Demokratikleşme Süreci Olarak İstanbul’a Göç ya da Katılımcı Demokrasi Yolunda Bir Özyönetim Modeli (Biltin TOKER) 
Kente Göçenler, Kültürel Kimlik ve Yeni Eğilimler (Nuran YAVUZ) 
YAZI DİZİSİ   Boğaz Köyleri ‘Kuzguncuk’, (Murat C. YALÇINTAN, Yasemin. AKSOY) 
KENT MAKALE İstanbul Şehrinin Coğrafi Anatomisi (Prof. Dr. Erol Tümertekin) 
Bölgeler Arası Dengesizliğin Mekansal Yansımaları (Ferhan Gezici) 
TEKNOLOJİK GELİŞMELER  Sayısal Bilgi Üretimi ve KBS’ye Geçiş Aşamaları,
BİLİYOR MUSUNUZ? Atatürk Kitaplığı. 
KİTAPLIKTAN  “İstanbul’un Dört Çağı, İstanbul Panelleri; Bizans İstanbul’u, Osmanlı İstanbul’u, Cumhuriyet İstanbul’u”, Fatma Türe, “19. yy.’da Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul” (Zeynep Çelik)