ÜSKÜDAR İLÇESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mah.,446 ada, 44 parselin bir kısmı ve komşuluğundaki parseller ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin  1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 28.11.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmış olup  söz konusu plan değişikliğine 27.12.2016 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.

İmar planı değişikliği ile 1/5000-1/1000 ölçekli Üsküdar Meydanı ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında “İdari Tesis Alanı”nda ve “Meydan Alanı”nda kalan alan “Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı” adı ile ticari kullanıma açılmıştır. Yapı yoğunluğunu arttıran imar planı değişikliğinin gerekçesi olarak Üsküdar kent meydanındaki bulunan dükkanların kent meydanı yapılabilmesi amacıyla mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu imar planı değişikliği Yönetmelik hükümlerine açıkça aykırıdır. Plan değişikliğinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri bulunmamakta olup kamu yararını değil mülk sahibi şahısların yararını korumaktadır.

Ayrıca uygulama imar planı ile belirlenmesi gereken kot alınacak nokta, zemin üstü - zemin altı çekme mesafeleri, çatı şekli vd hususlar avan proje aşamasına bırakılmış olup kentsel ve tarihi niteliği ile önemli olan bu alanda yapılacak projeyi belirsiz hale getirmekte ve kamu denetiminin dışına çıkarmaktadır.

1997 yılında itibaren onaylı imar planlarında kamu faaliyetlerine ayrılmış olan alanın imar planı değişikliği ile fonksiyonun değiştirilmesi planlamanın eşitlik ve bütünsellik ilkesine aykırıdır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, “Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mah.,446 ada,44 parselin bir kısmı ve komşuluğundaki parseller ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin  1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliği”ne  Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar