ÜMRANİYE AŞAĞI DUDULLU MAHALLESİ’NDEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE ŞUBEMİZCE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde 25.12.2017 – 23.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklere, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle Şubemizce itiraz konusu edildi.

İmar planı değişikliği ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlenen saha içinde 2016 yılı Haziran ayında onaylanarak askıya çıkarılan planlara yönelik itirazların değerlendirildiği ifade edilmektedir. Değişiklik ile mevcut imar planındaki spor tesisi alanı küçültülerek konut alanı artırılmış, yapı ve nüfus yoğunluğu artırılmıştır.

Söz konusu alana ilişkin 2016’da onaylanan ve  13/06/2016-12/07/2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir. İtirazlar kapsamında hazırlandığı ifade edilen yeni imar planı değişikliği incelendiğinde itiraz ettiğimiz aykırılıkların giderilmediği görülmektedir.

İtiraza konu imar planı değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı alanları azaltılmış, hizmet edeceği bölgede eşdeğer bir alan ayrılmamıştır. Mevcut imar planında konut alanı olarak belirlenen alan artırılırken ticaret fonksiyonu da getirilmiş; plan bütünlüğünü, ana kararları ve sürekliliğini etkileyecek biçimde bir değişiklik yapılmıştır.  Ayrıca itiraza konu imar planı değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları düzenlenmiş, bu düzenlemelerin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri açıklanmamıştır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar