SARIYER İLÇESİ, ÇAMLITEPE VE DARÜŞŞAFAKA MAHALLERİNE İLİŞKİN PLANLARA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe ve Darüşşafaka Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Riskli Alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu” 6306 sayılı kanunun 6. Maddesi uyarınca 26.02.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ilan panosu ve internet sitesinde askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Planlama Alanı Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi içinde bulunmasından dolayı Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerekmektedir. Planlama alanının içerisinde bulunduğu Boğaziçi Alanı, İstanbul için ekolojik açıdan oldukça önemlidir. Kentin hızla büyümesi ile son yıllarda doğal kaynaklarını hızla kaybeden kentte, bu alan için yalnızca mevzuat gerekçesi ile değil, ekolojik hassasiyetleri de göz önünde bulunduran Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması zorunludur. Askıdaki planda bu hassasiyetlerin gözetilmediği görülmektedir.

Ayrıca, 6306 sayılı kanuna göre riskli alan ilan edilen planlama alanı için hazırlanmış olan plan raporunda risk faktörlerinin neler olduğu net şekilde tanımlanmamıştır. Plan açıklama raporunda alanda 1600 adet riskli yapı bulunduğu belirtilmek ile birlikte, bu yapıların jeolojik açıdan mı yoksa yapı kalitesi açısından mı riskli olduklarına yönelik bilgi bulunmamaktadır. Bu yönüyle itiraza konu planlar ve plan açıklama raporları detaylı analiz çalışmaları neticesinde hazırlanmamış olup, teknik açıdan yetersiz kalmaktadır.

Yine 6306 sayılı kanuna göre riskli alanlarda plan tasarım projesi ile birlikte askıya çıkarılmak zorundadır. Planlama alanı için hazırlanmış olan planda alanın dönüşüm modeli doğru şekilde tanımlanmadığı gibi tasarım projesi olmadan askıya çıkarılmıştır. Bu da hak sahipliği, mahallenin gelecekteki dokusu ve yaşam mekanlarının kurgulanması ile ilgili mevcut dokuyu koruyan, anlayan ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik plan geliştiren bir perspektiften oldukça uzaktır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe ve Darüşşafaka Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Riskli Alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu”na itiraz edildi.Tüm İtirazlar