SARIYER, DERBENT VE DARÜŞŞAFAKA MAHALLELERİ’NDEKİ 27,97 HA’LIK RİSKLİ ALANA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka Mahallesi’nde bulunan 27,97 ha.'lık Riskli Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak 01.08.2018 – 30.08.2018 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Planlar, Şubemizce itiraza konu edildi.

Söz konusu imar planı değişiklikleri 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır. Plan kararları ile nüfus yoğunluğu arttırılmakta, buna karşılık yeterli donatı alanı önerilmemektedir. Ayrıca, plandaki yapılaşma koşulları belirsiz olup konut alanlarında yoğunluğa ilişkin hesaplama ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka Mahallesi'nde bulunan 27,97 ha.'lık Riskli Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan raporda belirtildiği üzere alanda yer alan ruhsatsız ve afet riski taşıyan gecekondu alanlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanmıştır. Ancak plan kararlarında bu alanlara yönelik politikaların ne şekilde, hangi uygulama araçları ile gerçekleştirileceği belirtilmemektedir.

Bahsedilen gerekçeler çerçevesinde, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka Mahallesi’nde bulunan 27,97 ha.'lık Riskli Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na, kanun ve ilgili yönetmeliklerine, planlama ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle 29.08.2018 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar