SANCAKTEPE İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ’NDE YER ALAN MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Fatih Mahallesi, 6760 adalar 60 parsele ilişkin “NIP-635,63” Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi” 14 Aralık 2018 tarihli 1982 sayılı meclis kararı ile 02.04.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Plana konu parsel plan kararlarında Mezarlık Alanı’nda kalmakta olup, mevcut durumunda boş olduğu görülmektedir. Plan değişikliği ile ilgili olarak, kurum görüşlerine başvurulduğunda, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce önce “…meri planlarda Mezarlık Alanı’nda kalan alanın, yeni mezarlık alanı ihtiyacı ve ilgili mevzuat gereği korunması gerektiğinden ilgi yazıya konu plan tadilat teklifi uygun görülmemiş…” şeklinde olumsuz görüş verildiği, söz konusu müdürlüğe ikinci kez görüş sorulduğu ve “…Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi e. bendinde mezarlık alanlarına ilişkin “Cenazelerin defnedildiği mezar yerleri, defin işlemlerinin yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, bu alana hizmet veren ziyaretçi bekleme, morg, gasilhane, ibadet yeri, şadırvan, çeşme, tuvalet ile otopark da yapılabilen alanları ifade eder” hükmü aldığından plan tadilatına konu söz konusu dini tesis alanı mezarlık fonksiyonu kapsamında da düzenlenebilmektedir.” şeklinde görüş verildiği görülmektedir.

Söz konusu plan değişikliğine itiraz gerekçelerimiz şunlardır: İstanbul’un artan nüfusu karşısında, kentsel alanda defin alanlarının bulunması her geçen gün zorlaşmaktadır.  Bu nedenle, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilk görüşünün dikkate alınması gerekmektedir. Yönetmelikte mezerlık alanlarının içerisinde yapılmasına onay verilmiş olan diğer kullanımların kentsel mekanda yer seçimlerinin yapılması oldukça zordur. Defin işlemlerinin gereklilikleri doğrultusunda daha mahrem alanlarda bu ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. Ancak dini tesis alanları için böyle bir gereklilik yada zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ihtiyacın mezarlık içerisinden pay alarak değil, mezarlık dışında karşılanması ihtiyaç halinde daha mahrem kullanımlar için bu alanın değerlendirilebilmesi olasılığını koruyacaktır. 

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, bahse konu plan değişikliklerinin kentin mevcut durumdaki ihtiyaçlarını göz ardı etmesi bu nedenle de şehircilik ilke ve esaslarına aykırı uygulamalar içermesi gerekçesiyle; “İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Fatih Mahallesi, 6760 adalar 60 parsele ilişkin “NIP-635,63” Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi”ne Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar