KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI’NA ŞUBEMİZCE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan, 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı 19.10.2016 – 17.11.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilmiş olup, plana 17.11.2016 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu Nazım İmar Planı incelendiğinde; bilimsel, teknik analizlerle mekansal kurguyu ifade eden bir içerikte olması gereken plan notlarının belirsiz ve tutarsız nitelikte olduğu görülmektedir.

Plan notları ile, büyüklükleri oranında sınıflanan parseller için belirlenmiş olan yapılaşma koşullarının bir kısmının brüt, bir kısmının ise net parsel büyüklüğü üzerinden tanımlanması bazı büyüklükteki parsellerin imar koşullarına ilişkin tanımların bulunmamasına yol açmaktadır. Ayrıca plan notlarının 2.1. numaralı maddesinde 18. Madde sınırının plan ile tanımlanmadığı ve bu haliyle planın mevzuata aykırı olduğu da tespit edilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde Kartal İlçesi, 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'na Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar