KARTAL İLÇESİ, ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, 2796 ADA, 366 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 2796 ada, 366 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.02.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde askıda ilan edildi.

Planlama alanı sınırları içerisinde yer alan 2796 ada 366 parsel, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.05.2014 tarihli ve 2014/40 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle teklif plan onama sınırı dışında bırakıldığı için plansız alanda kalmaktayken; 18.12.2009 tarihli 1/50000 ölçekli Kartal Merkez Planı’nda ise büyük kısmı  Yönetim Merkezi, kısmen  Kültür Tesisi Alanı olarak planlanmıştı. İtiraz konusu plan değişiklikleri ile Çavuşoğlu Mahallesi, 2796 ada, 366 parsel için Emsal: 1.80 ve Hmaks: 20 kat şeklnde yapılaşma koşulları tanımlanmakta, ancak bu koşullar bölgedeki mevcut yoğunlukların son derece üzerinde bulunmaktadır.

Çevre yapılaşma koşullarını aşan söz konusu plan kararları ile planlama alanında yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılmaktadır. Bu bağlamda; bölgede ayrıcalıklı imar hakları tesis edilmekte olup söz konusu plan değişiklikleri ile çevreye emsal teşkil edici, donatı dengesini, ulaşım sistemini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte kararlar alınmaktadır. Ayrıca, plan açıklama raporunun askıda ilan edilmediği tespit edilmiştir. İtiraz konusu planlama çalışmasının tespit ve analizleri konularındaki hassasiyetler sebebiyle plan açıklama raporuna ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu durum yönetmeliğe aykırı durum oluşturmaktadır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 2796 ada, 366 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar