KAĞITHANE İLÇESİ, GÜRSEL MAHALLESİ’NE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi 8483 ve 8446 Adalara Ait 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanarak 01.08.2018 – 30.08.2018 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Plan değişiklikleri, Şubemizce itiraz konusu edildi.

Meri imar planlarına göre, alanda mevcut durumda T1 Ticaret Alanı, T2 Ticaret Alanı, “Dini Tesis Alanı, Resmi Kurum-Belediye Alanı, Açık ve Yeşil Alanlar, Yol Alanı, Yeraltı Otopark Alanı + Zeminüstü Meydan Alanı fonksiyonları bulunmakta olup söz konusu plan değişikliği ile mevcut fonksiyonlar korunmuş, yapılaşma koşulları arttırılmıştır. Plan raporunda yer alan ifadeye göre plan değişikliğinin yapım gerekçesi, 8546 – 8545 Adalarda geçerli olan yapılanma koşulları ile 8483 Adanın yapılanma koşulu arasındaki farklılığın giderilmesidir. Oysa plan değişikliği ile önerilen yapılaşma koşulları, bahsedilen adalardaki koşulların oldukça üzerindedir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlerinde “T1-T2 ticaret alanlarında; iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisleri, lokanta, restaurant ile sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri yer alabilir. Zemin üstü katlarda istenirse rezidans yapılabilir.” plan notu ile, plan kararlarında ve fonksiyonlarında yer almadığı halde konut/ yerleşme alanı önerildiği görülmektedir. Önerilen konut alanı ile birlikte yapılaşma koşullarındaki yüksek artış, nüfus yoğunluğunu beraberinde getirecek olup plan raporunda nüfus yoğunluğuna ve nüfus yoğunluğuna yetecek donatı alanlarına ilişkin herhangi bir açıklama ya da hesaplama bulunmamaktadır.

Ayrıca plan askısında plan paftalarının tamamının yer almadığı ve 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli olmak üzere her iki paftanın da eksik olduğu görülmektedir. Planlar, teknik açıdan mevzuata aykırı şekilde askıya çıkarılmıştır.

Bahsedilen gerekçelerle, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı şekilde hazırlandığı görülen İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi 8483 ve 8446 Adalara Ait 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na 29.08.2018 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar