GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, SARIGÖL MAHALLESİ'NDE YER ALAN MUHTELİF ADALARA İLİŞKİN İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi, 427, 1511, 1542, 10768 Adalar ve Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu’” 6306 sayılı kanunun 6. Maddesi uyarınca 07.05.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ilan panosu ve internet sitesinde askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Gaziosmanpaşa ilçesinin yaşamakta olduğu imar sorunlarını çözebilmek için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 13.04.2015 tarih ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden 10.05.2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Sarıgöl-Yenidoğan Mahalleleri içerisindeki 33,17 hektarlık alan riskli alan ilan edilmiştir. Ancak bu alanın riskli alan statüsü İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 2018/289 nolu kararı ile “Danıştay tarafından riskli alan kararının iptal edilmesi” gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Plan raporunda alanın planlama geçmişi yer almakta olup, bu tarihsel gelişim çok net şekilde şu gerçeği gözler önüne sermektedir. Bu alan risk unsurlarından ziyade alandaki gecekondu ve yapsatçı uygulamalara karşı hisseli mülkiyetleri gözeten ranta dayalı bir dönüşüm projesini amaçlamaktadır. Söz konusu plana itirazlarımızı genel olarak toparlamak gerekirse, uydu görüntülerinden de takip edilebileceği üzere planlama alanının çevresi oldukça yoğun yapılaşma alanı ile çevrelenmiş durumdadır. İtiraza konu olan alan kent bütünü için, Gaziosmanpaşa için ek nüfus ön görürken bu nüfus için gerekli donatıları karşılamamaktadır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi, 427, 1511, 1542, 10768 Adalar ve Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu’”na Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar