GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, MEVLANA MAHALLESİ, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU CADDESİ İLE SEFA CADDESİ ARASINDA KALAN 6.85’HA.LIK KISMA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI’NA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında Kalan 6.85’ha.lık Kısma Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi, 6306 sayılı Kanun ve 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesin uyarınca re’sen onaylanmış olup 12 Mayıs tarihinde Şubemizce itiraza konu edildi. 

Planlama sınırında bulunan alana ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen riskli alan kararı Danıştay 14. Daire tarafından iptal edilmiştir; riskli alan ve riskli bina kararı olmayan bir alanda 6306 sayılı yasa ve bağlı yönetmeliklerine istinaden onaylanan planın onaylanma süreci usule aykırıdır. Planlama alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin teknik gerekçeler anlaşılamamıştır. Askıya çıkarılan planın askıda plan raporu bulunmamakta, bu haliyle plan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve askıya çıkarılan planın plan notlarına aykırılık içermektedir. Planda belirlenen donatı alanları; bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayalı olarak belirlenmemiştir. Ayrıca hazırlanan uygulama imar planı notlarında uygulama imar planında belirlenmesi gereken hususların kentsel tasarım projesinde hazırlanması gerektiği hükmedilmiştir ve ilgili işlem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık içermektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında Kalan 6.85’ha.lık Kısma Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar