BEYOĞLU PİRİMEHMETPAŞA MAHALLESİ 2997 ADA 2 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İTİRAZ KONUSU EDİLDİ

Beyoğlu İlçesi Pirimehmetpaşa Mahallesi 2997 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 30.01.2018 - 28.02.2018 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Söz konusu nazım imar planı değişikliği planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına aykırı hususlar içermesi sebebiyle Şubemizce itiraz konusu edildi.

Beyoğlu İlçesi Pirimehmetpaşa Mahallesi 2997 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 2997 ada 2 parselin Sağlık Tesisleri Alanı olarak belirlenmiş olan fonksiyonu iptal edilerek 600 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanına dönüştürülmektedir. Mülkiyetinin 165/294’ü kamuda olan ve imar planında Sağlık Tesisleri Alanı olarak belirlenmiş olan alanın hangi bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanılarak Konut Alanı olarak belirlendiği açıklanmamaktadır.

Ayrıca Belediye Meclisi kararında, söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Sağlık Tesis Alanı donatısını azaltıcı, önerdiği Konut Alanı ile bölgedeki kalıcı nüfus yoğunluğunu artırıcı, aynı durumdaki komşu 1 ve 16 parseller yönünden emsal teşkil edici ve kaldırılan Sağlık Tesisi Alanına eşdeğer alan ayrılmaması nedeniyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddesine aykırı nitelik taşıdığı ifade edilmektedir.

Bahsedilen gerekçelerle, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı şekilde hazırlandığı görülen Beyoğlu İlçesi Pirimehmetpaşa Mahallesi 2997 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne 28.02.2018 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar