BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAŞAK MAHALLESİ'NDE YER ALAN REZERV YAPI ALANI PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 91 ha.lık Rezerv Yapı Alanının 59 ha.lık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 6306 sayılı Kanunun 6.Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 28.02.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ilan panosu ve internet sitesinde askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

İtiraza konu planlar ile plan değişikliği onama sınırı dışında kalan Afetzede ve Göçmen konutlarının bulunduğu alan için de plan kararı üretilmektedir. Bu husus açıkça imar mevzuatına aykırılık içermektedir. Ayrıca Plan Açıklama Raporu’nda belirtilen donatı değerleri Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek-1 Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı başlığı altında 0-15000 aralığındaki nüfus için belirtilen değerlerle karşılaştırıldığında görülmektedir ki itiraza konu planlar 5325 kişilik nüfus için önerdiği Anaokulu Alanı, Ortaokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Alanı ve Teknik Altyapı Alanı fonksiyonları açısından yönetmelikle belirlenen standartları sağlayamamaktadır. İtiraza konu planlar bu açıdan kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırılık içermektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 91 ha.lık Rezerv Yapı Alanının 59 ha.lık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na itiraz edildi.Tüm İtirazlar