BAŞAKŞEHİR, 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP, İLE NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 3637 ve 2125 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 03.02.2016 tarihinde onaylanmış ve 22.02.2016-22.03.2016 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştır.

Askıya çıkarılan 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri İmar mevzuatına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılıklar içermektedir.

“İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” sınırı söz konusu 3637 ve 2125 no.lu parsel sınırı olarak tanımlanmış; “Askeri Alan” olarak belirlenmiş olan fonksiyonları “Üniversite Alanı” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı”na dönüşmüştür.

Plan değişiklikiğinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri olmamasının yanısıra 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanmış bir planda parsel düzeyinde karar getirilmesi planlama ilkelerine ve imar mevzuatına aykırıdır.

Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 3637 Parselin Bir Kısmına İlişkin Nazım İmar Planı ile Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 2125 Parselin Bir Kısmına İlişkin Nazım İmar Planı iki ayrı plan olarak hazırlanmış olmasına karşın tek bir plan olarak onaylanmış ve askıya çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu uygulama imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının gerektirdiği detayda hazırlanmamıştır.

Yukarıda bahsedilen gerekçelerle, “İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 3637 ve 2125 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri”ne, imar mevzuatına, yönetmeliklere, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılıklar içermesi sebepleriyle, 21.03.2016 tarihinde Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar