BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, 1771 ADA, 27 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ’NE İTİRAZ EDİLDİ

Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanmış olup 03.03.2016 – 01.04.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararı ve güvenliğine aykırı, bilimsellikten uzak hususlar içerdiği gerekçeleriyle 31.03.2016 tarihinde Şubemizce itiraz konusu edildi.

Söz konusu plan değişikliğine göre, 1771 parselde yer alan “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu iptal edilerek %60’ı “Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu (LPG+LNG) Alanı”, kalan %40’ı “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmıştır. Plan değişikliği, mevcut donatı alanını azaltarak alana ek nüfus getirecek bir fonksiyona önerisi sunmaktadır. Teknik ve nesnel gerekçesi olmadan hazırlanan değişiklik ile kaldırılan Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na eşdeğer herhangi bir alan ayrılmamıştır. Bu sebeple, getirilen değişiklik imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olmasıyla birlikte; kamuya ait mülklerinin donatı alanından çıkartılarak gelir getirici fonksiyonlara dönüşmesi hususunda diğer tüm kamu arazileri için emsal teşkil edecektir.

Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kamu güvenliğini tehdit etmekte olup, yukarıdaki hususlar doğrultusunda planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçeleriyle Şubemizce itiraz konusu edildi.Tüm İtirazlar