AVCILAR İLÇESİ, YEŞİLKENT MAHALLESİ 63 PARSELE İLİŞKİN PLANLARA İTİRAZ EDİLDİ

“Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 63 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97. maddesi, 102. maddesi hükümleri ve 6306 sayılı Kanun uyarınca 19.11.2018 tarihinde onaylanarak, 29.11.2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Plan değişiklikleri Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre “kamu yararının zorunlu kılması halinde” yapılabilecek düzenlemelerdir. Mevcutta donatı alanında olan yerin konut alanına alınması şehircilik ilkelerine aykırılık göstermektedir. İtiraz konusu planlarda açıkça MPYY’nin 26/3 (b) maddesinde yer bulan “eşdeğer alan ayırma” ilkesine de aykırı davranılmıştır. İtiraz konusu planlarda; ortadan kaldırılan “BHA” kullanımı için bir eşdeğer alan ayrılmamıştır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 63 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na itiraz edildi.Tüm İtirazlar