ARNAVUTKÖY, YASSIÖREN MAHALLESİ AKPINAR SANAYİ BÖLGESİ’NE İLİŞKİN İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi, Akpınar Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 16.07.2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıda ilan edildi.

Söz konusu plana ilişkin plan raporunda belirtildiği üzere, meri planın plan notlarının Genel Hükümler başlıklı bölümündeki “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar emsal değerine dahil olmak üzere iskan edilebilir” hükmü kaldırılarak 6 yeni plan notu ilave edilmektedir. Ancak plan değişikliklerinin, plan açıklama raporları dışında dokümanı bulunmamaktadır. Bahse konu plan değişikliği kapsamında eklenen plan notları ile kaldırılan plan notlarının pafta üzerinde gösteriminin yapılması, yeni yapılaşma koşullarının plan paftaları üzerinde yer alması gerekmekte olup söz konusu planlar İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen usullere aykırı olarak askıya çıkarılmıştır.

Bahsedilen gerekçeyle, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatında belirtilen usullere  aykırı olan  İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi, Akpınar Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 09.08.2018 tarihinde Şubemizce itiraz konusu edildi.Tüm İtirazlar