ARNAVUTKÖY İLÇESİ MERKEZ BÖLGESİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Merkez Bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edildi.

Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Merkez Bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 11.05.2018 - 11.06.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.  16.02.2018 tt’li bahse konu plan notu değişikliği plan bütünlüğünü bozan, emsal teşkil eden, mevzuat ve planlama ilkelerine aykırı hususlar içermektedir.

Yerleşim alanlarının mevcut sorunlarının çözümü ile birlikte sağlıklı, yaşanabilir yerleşimlerin oluşturulması amacına uygun olarak hazırlanması gereken nazım imar planında, uygulama imar planına uygunluk açsısından getirilen plan notu değişikliği, yoğunluğun dağılımı ve fonksiyon kararlarını net olarak tanımlamamaktadır ve bu yönüyle plan bütünlüğüne ve mekânsal uyumun gözetilmesi ilkesine aykırıdır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Merkez Bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği'ne Şubemizce itiraz edildi.


Tüm İtirazlar