1/5000 ÖLÇEKLİ PENDİK İLÇESİ, ANKARA CADDESİ İLE TEM BAĞLANTI YOLLARI ARASI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE ŞUBEMİZCE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla onaylanan ve 21.06.2017-20.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi, Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolları Arası Nazım İmar Planı Değişikliği’ne 20.07.2017 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu plan değişikliği ile meri plan koşullarında Park alanı olarak gösterilen alan küçültülmüş olup plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu görülmektedir. İtiraza konu olan plan değişiklikleri yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşürmesi sebebiyle  kamu yararına aykırı olarak hazırlanmıştır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen maddelerine aykırılık içeren; şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olarak onaylanan  1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi, Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolları Arası Nazım İmar Planı Değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar